Fiberteknisk grundkurs

Beskrivning

Den här kursen introducerar dig i fiberteknikerns dagliga arbete. Du får de kunskaper som behövs för att arbeta med fiberoptisk installationsteknik under ledning av mer erfarna personer.

Längd

5 dagar

Utbildningsbevis

Ja

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Relaterat Dokument


Kursblad Fiberteknisk grundkurs 5 dagar.pdf

Fiberteknisk grundkurs

Den här kursen introducerar dig i fiberteknikerns dagliga arbete. Du får de kunskaper som behövs för att arbeta med fiberoptisk installationsteknik under ledning av mer erfarna personer.

 

Målgrupp

Den som snabbt vill ta till sig etablerad fiberoptisk installationsteknik.

 

Förkunskaper 

Erfarenhet av fibertekniskt arbete.

 

Mål

Efter kursen har du fått grundläggande kunskaper om egenskaperna hos optisk fiber och kabel. Svetsning och skarvning ingår, liksom mätning och felsökning med hjälp av OTDR-instrument, stabiliserad ljuskälla och detektor.

 

Kursinnehåll 

 • Fiber- och svetsteori
 • Svets av både singel- och ribbonfiber
 • Inläggning i kassett
 • Arbete i ODF
 • Arbete i skarvbox
 • Mätteori
 • OTDR-instrumentet. Funktion, användningsområden, möjligheter och begränsningar
 • Mätning av transmissionsdämpning, skarvdämpning och längd
 • Analys av mätkurvor
 • Dokumentation av fiberlänkar och nät
 • Mätning av fiberlänkar med hjälp av stabiliserad ljuskälla och effektmätare

  

Utbildningen genomförs på de vanligast förekommande fabrikaten på marknaden.

 

Utbildningsbevis

Utfärdas efter genomförd kurs.

 


För mer information vänligen kontakta:Erik de Pablos

Sälj & affärsutvecklare
erik.depablos@edugrade.se
+46 703 72 98 61

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig när nästa tillfälle planeras

Relaterat

dB-mätning

Kundinstallation

Preparandkurs inför CFT teoriprov

OTDR-mätning

Mätteknik fiber

Preparandkurs inför CFT teori och praktik