Preparandkurs Behörig Installatör Fastighetsnät

Beskrivning

Kursen förbereder dig inför examination enligt branschcertifikat Behörig Installatör Fastighetsnät.

Längd

2 dagar

Utbildningsbevis

Ja

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Relaterat Dokument


Kursblad-preparandkurs-examination-av-behörig-installatör-fastighetsnät-edugrade.pdf

Preparandkurs inför examination av Behörig Installatör Fastighetsnät

Kursen förbereder dig inför examination enligt branschcertifikat Behörig Installatör Fastighetsnät. Kursen omfattar koppar- och fiberbaserade fastighetsnät med genomgång av relevant teori inklusive standarder och krav, samt praktiska moment inom installation och verifiering av utfört arbete via provning och dokumentation. 

De praktiska övningarna genomförs i autentisk miljö med de vanligast förekommande fabrikaten på ut­rustning och installationsmaterial. Efter genomförd kurs har kursdeltagaren fått en god förberedelse inför praktisk och teoretisk examination för certifikat Behörig Installatör Fastighetsnät.

 

Förkunskaper

Fördel med erfarenhet från installation av fastighetsnät.

 

Kursinnehåll 

Kursen innehåller både teoriundervisning och praktiska moment för; 

  • Introduktion i uppbyggnad, funktionsområden och prestandakrav för fastighetsnät
  • Projektering av fastighetsnät enligt RP1, (RP2) och RP3
  • Beräkning av RP3 samt funktionsutjämning för kopparbaserade fastighetsnät
  • Installation och provning av kategori 6 U/UTP och 6A S/FTP förbindelse 
  • Grundläggande lära om koppar- och fiberbaserat media
  • Installation av panel och i ODF
  • Teori om provning av koppar- och fiberförbindelser
  • Provning med ljuskälla och effektmeter och inspektion av fiberförbindelse
  • Kritiska kvalitetsparametrar för fastighetsnät

 

Kursintyg

Utfärdas efter genomförd kurs.

 


För mer information vänligen kontakta:Erik de Pablos

Sälj & affärsutvecklare
erik.depablos@edugrade.se
+46 703 72 98 61

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig när nästa tillfälle planeras

Relaterat