Utbildning för arbete i mast och mobilnät

Beskrivning

Kursen ger gedigna kunskaper för dig som ska arbeta som tekniker i mast och mobilnät, och kombinerar teori med praktiska övningar som utförs fältmässiga förhållanden.

Längd

8 dagar

Utbildningsbevis

Ja

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Relaterat Dokument


Kursblad-Utbildning för arbete i mast och mobilnät.pdf

Utbildning för arbete i mast och mobilnät

Kursen kombinerar relevant teori med en hög omfattning av praktiska övningar som utförs på ett verklighetsnära sätt och under fältmässiga förhållanden.

Säkerhet går som en röd tråd genom kursen och alla moment kopplas till hur man arbetar säkert och främjande för en god och trygg arbetsmiljö. I slutet av kursen genomförs en installation och driftsättning av radiolänk i fält. Efter genomförd kurs har deltagaren värdefulla kunskaper för att snabbt komma in i arbetsuppgifter för installation och service i mobilnät.

 

Förkunskaper

Krav på mastintyg enligt AFS 2000:6 genom utbildning och godkänd läkarundersökning för arbete i mast.

 

Kursinnehåll 

Kursen innehåller både teoriundervisning och praktiska moment för; 

 • Introduktion i arbete i mast och mobilnät
 • Arbetsmiljö och skydd
 • Utrustning och installationsmaterial
 • Kabeldragning
 • Riggning
 • Repteknik
 • Antennriktning RF och Länk
 • Genomföringar/tätningar/brandskydd
 • Montering/demontering av radio, antenner och support i mast
 • Kontaktering av fiber, koax och kraftkabel (48V)
 • Installation och driftsättning radiolänk i fält
 • Utbildningen genomförs på de vanligast förekommande fabrikaten på marknaden.

 

Kursintyg

Utfärdas efter genomförd kurs.

 


För mer information vänligen kontakta:Erik de Pablos

Sälj & affärsutvecklare
erik.depablos@edugrade.se
+46 703 72 98 61

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig när nästa tillfälle planeras

Relaterat