Kvalitetssäkring

Beskrivning

Kursen riktar sig till samtliga som arbetar i fiberprojekt och genomförs idealiskt med både beställare och utförare samtidigt. Syftet med kursen är att ge alla i projektet kompetens om vilka arbetssätt som leder till hög kvalitet från projektuppstart till avslut.

Utbildningsbevis

Ja

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Relaterat Dokument


Kursblad kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Kursen riktar sig till samtliga som arbetar i fiberprojekt och genomförs idealiskt med både beställare och utförare samtidigt. Syftet med kursen är att ge alla i projektet kompetens om vilka arbetssätt som leder till hög kvalitet från projektuppstart till avslut. Utöver att kursen grundligt går igenom hur projektet ska genomföras praktiskt/byggtekniskt med fokus på kritiska kvalitetsparametrar och arbetssätt för uppföljning och kontroll, får deltagarna även kunskap hur olika avtalsformer påverkar roller och ansvar i projektet.

Kursen utgår från Robust Fiber Anläggning. Om det är aktuellt för kursdeltagarna tar kursen även upp väsentliga skillnader mellan Robust Fiber Anläggning och andra beställares krav, t ex Telia/skanova.

 

Förkunskaper 

Erfarenhet att jobba i fiberprojekt.

 

Kursinnehåll

 • Skillnader i avtalsformer och hur det påverkar projektgenomförande
 • Vikten av dokumentation av utfört arbete
 • Hanteringar av förändringar mot ursprunglig projektering
 • Kritiska kvalitetsparametrar för;
  - Förläggning
  - Skåp/brunnplacering
  - Märkning
  - Tätning
  - Slingor i skåp och brunnar.
  - Fastighetsinstallation
  - Inmätning/söktråd
  - Kontrollpla
  - Mätning. OTDR och slutmätning
  - Dokumentation Normerande besiktning och stickprovskontroller
 • Egenkontroller, hur och varför?
 • Vikten av normerande besiktning och löpande kontroller samt hur en slutbesiktning går till

  

Kursintyg

Utfärdas efter genomförd kurs.

 

Vid frågor 

Kontakta oss på info@edugrade.se


För mer information vänligen kontakta:Erik de Pablos

Sälj & affärsutvecklare
erik.depablos@edugrade.se
+46 703 72 98 61

Kommande datum

 • 08 jun - 08 jun 2021
  08:30 - 17:00

 • Östersund

 • Fullt

Relaterat

Projektledning fiberprojekt