Kvalitetssäkring

Beskrivning

Syftet med kursen är att ge alla yrkesgrupper i fiberprojekt en god bild över vilka arbetssätt som leder till hög kvalitet samt hur beställarens krav på dokumentation av utfört arbete ska uppnås enligt avtal.

Utbildningsbevis

Ja

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Relaterat Dokument


Kursblad kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Syftet med kursen är att ge alla yrkesgrupper i fiberprojekt en god bild över vilka arbetssätt som leder till hög kvalitet samt hur beställarens krav på dokumentation av utfört arbete ska uppnås enligt avtal. Kursen är uppdelad i två områden. Dels en Introduktion i varför det är lika viktigt att dokumentera utfört arbete, som att utföra det på ett kvalitetsmässigt sätt utifrån ett avtalsperspektiv. Den andra delen är hur projektet ska genomföras byggtekniskt för att uppnå beställarens krav på kvalitet samt hur det ska dokumenteras. Kursen utgår från Robust Fiber Anläggning. Om det är aktuellt för kursdeltagarna tar kursen även upp väsentliga skillnader mellan Robust Fiber Anläggning och andra beställares krav, t ex Telia/Skanova.

 

Förkunskaper 

Erfarenhet att jobba i fiberprojekt.

 

Kursinnehåll

 • Skillnader i avtalsformer och hur det påverkar projektgenomförande
 • Vikten av dokumentation av utfört arbete
 • Hanteringar av förändringar mot ursprunglig projektering
 • Kritiska kvalitetsparametrar för;
  - Förläggning
  - Skåp/brunnplacering
  - Märkning
  - Tätning
  - Slingor i skåp och brunnar.
  - Fastighetsinstallation
  - Inmätning/söktråd
  - Kontrollpla
  - Mätning. OTDR och slutmätning
  - Dokumentation Normerande besiktning och stickprovskontroller
 • Egenkontroller, hur och varför?
 • Vikten av normerande besiktning och löpande kontroller samt hur en slutbesiktning går till

  

Kursintyg

Utfärdas efter genomförd kurs.

 

Vid frågor 

Kontakta oss på info@edugrade.se


För mer information vänligen kontakta:Ellinor Engström


ellinor.engstrom@edugrade.se

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig när nästa tillfälle planeras

Relaterat

Projektledning FTTH