Projektledning fiberprojekt

Beskrivning

En skräddarsydd utbildning för dig som jobbar, eller kommer jobba, med projektledning inom fiberprojekt. Kursen är uppdelad på två tillfällen.

Längd

4 dagar

Utbildningsbevis

Ja

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Relaterat Dokument


Kursblad-projektledning-fiberprojekt-edugrade.pdf

Projektledning fiberprojekt

Utbildningen riktar sig till dig som nu eller i framtiden verkar som projektledare inom fiberentreprenader. Utbildningen fokuserar på ledarskapet inom projektledning samt vilka verktyg och arbetssätt för planering, styrning och uppföljning som skapar förutsättningar för framgångsrika projekt. Utbildningen varvar föreläsning och dialog i hel grupp med workshops i mindre grupper. För personal som inte har erfarenhet av arbete i fiberprojekt kan ytterligare 1-2 dagars utbildning i byggstandard Robust Fiber Anläggning läggas till.

 

Förkunskaper

Erfarenhet att jobba i fiberprojekt. 

  

Kursinnehåll

 • Arbetsflöde från förfrågan till slutleverat projekt enligt avtal
 • Projektledarrollen
 • Planering, styrning och uppföljning
 • Anbud och avtalsformer
 • Innebörd av BAS-P/BAS-U och ta ansvar för en säker arbetsmiljö
 • Arbetssätt för kvalitetssäkring
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Framgångsfaktorer
 • Besiktning
 • Dokumentation av utfört arbete
 • Projektorganisation

 

Kursintyg

Utfärdas efter genomförd kurs.

  

Vid frågor

Kontakta oss på info@edugrade.se


För mer information vänligen kontakta:


Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig när nästa tillfälle planeras

Relaterat

Kvalitetssäkring

Upphandling av fibernät