Projektledning FTTH

Beskrivning

En skräddarsydd utbildning för dig som jobbar, eller kommer jobba, med projektledning inom fiberprojekt. Kursen är uppdelad på två tillfällen.

Längd

3+3 dagar

Utbildningsbevis

Ja

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Relaterat Dokument


Kursblad projektledning-FTTH

Projektledning FTTH

En skräddarsydd utbildning för dig som jobbar, eller kommer jobba, med projektledning inom fiberprojekt. Utbildningen är lämplig för beställare likväl som utförare och fokuserar på ledarskapet inom projektledning och vilka verktyg och arbetssätt som skapar förutsättningar för framgångsrika projekt med fokus på ekonomi och kvalitet. Utbildningen varvar föreläsning och dialog i hel grupp med workshops i mindre grupper och utgår från anvisningarna inom Robust Fiber Anläggning.

Utbildningen genomförs i två block om 3+3 dagar.

 

Förkunskaper

Erfarenhet att jobba i fiberprojekt. 

  

Kursinnehåll

 • Arbetsflöde från förfrågan till slutleverat projekt enligt avtal
 • Projektledarrollen
 • Planering, styrning och uppföljning
 • Anbud och avtalsformer
 • Innebörd av BAS-P/BAS-U och ta ansvar för en säker arbetsmiljö
 • Arbetssätt för kvalitetssäkring
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Framgångsfaktorer
 • Besiktning
 • Dokumentation av utfört arbete
 • Projektorganisation

 

Kursintyg

Utfärdas efter genomförd kurs.

  

Vid frågor

Kontakta oss på info@edugrade.se


För mer information vänligen kontakta:Ove Gabrielsson

Utbildare
ove.gabrielsson@edugrade.se

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig när nästa tillfälle planeras

Relaterat

Kvalitetssäkring

Upphandling av fibernät