Projektledning, kommunikation, 15 Yh-poäng – Fristående kurs

Projektledning, kommunikation, 15 Yh-poäng – Fristående kurs

Kursen syftar till att ge kompetensmässig beredskap – teoretisk och praktisk övning i att fungera som projektledare och hur man arbetar i projektform. Detta sker genom att varva teoretiska genomgångar med självständigt projektarbete. Vidare om chefsrollen, upprättande av målbeskrivningar, att nå målen, hur man bygger ett lag (team), att ta hand om de svåra frågorna (sjukdom, sjukskrivning, avsked) bemötandefrågor, bedömning av yrkesmässig och social kompetens hos medarbetare och blivande medarbetare. Hur man sköter de viktiga informationsflödena, både inom projektet, och mot omvärlden och mot styrgruppen. Vidare verbala och skriftliga metoder för kommunikation. Slutligen viktiga tillämpningar som förhandlingsteknik, mötesteknik, rapportskrivning och muntlig presentation tas upp.

 

Kursinnehåll

Kursen innehåller både teoriundervisning och praktiska moment för:

 • Projektet som arbetsform
 • Olika projektmodeller
 • Vikten av dokumentation, och exempel på hjälpmedel
 • Roller i projekt, som t ex projektledare och beställare
 • Målstyrning
 • Teambuilding
 • Ledarskap
 • Informationsflöden
 • Verbala och skriftliga metoder för kommunikation
 • Förhandlingsteknik
 • Mötesteknik
 • Rapportskrivning
 • Muntlig presentationsteknik

 

Utbildningsintyg

Utfärdas efter genomförd kurs med betygen G eller VG.

 

För mer information vänligen kontakta:Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Normalt färgseende krävs.

Längd

3 veckor, 15 Yh-poäng

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig inför kursstarten.

Jag samtycker till att Edugrade samlar in och lagrar mina uppgifter från detta formulär

Relaterat