Projektledning, Kommunikation, 15 Yh-poäng – Fristående kurs

Projektledning, Kommunikation, 15 Yh-poäng – Fristående kurs

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper och färdigheter som behövs för att agera som projektledare inom bredbandsbranschen. Genom kursen får den studerande insikt i projekt som arbetsform och lär sig att planera, leda och avrapportera arbetet.

I kursen ingår dessutom kunskaper och färdigheter kring kommunikationen inom och runt ett projekt med exempelvis intressenter. Även specifika kunskaper och färdigheter kring projekt inom yrkesområdet ingår såsom att söka olika typer av tillstånd, miljöplaner och arbetsmiljöplaner.

 

Kursinnehåll

 • Projekt som arbetsform
 • Grundläggande projektmetodik (planering, styrning, uppföljning)
 • Roller inom projektorganisationen och hos övriga intressenter
 • Grundläggande principer för budget, kalkyl och ekonomisk uppföljning
 • Grundläggande kunskap kring för entreprenader givna regler (ex. AB04/ABT06/ arbetsmiljö, miljö, tillstånd)
 • Projektledarrollen, utövande av ledarskap inom ett projekt, och olika utmaningar kring den rollen
 • Informationsflöden samt muntlig och skriftlig kommunikation kring projekt
 • Rapportskrivning
 • Faktorer för att skapa framgångsrika projektteam
 • Genomgång av miljö- och arbetsmiljöplan
 • Välja lämpliga metoder och verktyg för planering, styrning och uppföljning av projekt
 • Kommunicera åtaganden och lösningar kring projekt, både inom projekt och med intressenter
 • Muntlig och skriftlig avrapportering kring projekt
 • Analysera förfrågningsunderlag i syfte att planera projekt utifrån dessa
 • Upprätta tids- och resursplanering utifrån tillgängliga resurser, projektets mål och ramar
 • Upprätta kalkyl och budget för ett projekt
 • Söka erforderliga tillstånd (ex. trafikverket, kommunen, länsstyrelse, privatpersoner)

 

Utbildningsintyg

Utbildningsintyg utfärdas efter genomförd kurs med betyget G.
 

Läs mer om Yh-utbildning här

 

För mer information vänligen kontakta:Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Intyg på normalt färgseende krävs

Längd

3 veckor, 15 Yh-poäng. Studierna bedrivs på helfart med 2–3 fysiska träffar varje vecka, självstudier 2–3 dagar i veckan

Kursstart

23 mars 2020

Ansökningstid

Ansökningar behandlas löpande fram till kursstart.

Relaterat Dokument

projektledning-kommunikation-15yh-p

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig inför kursstarten.

Jag samtycker till att Edugrade samlar in och lagrar mina uppgifter från detta formulär

Relaterat

Projektledare bredband