Agil Javautvecklare – Distans

Agil Javautvecklare – Distans

Snabb väg till eftertraktad yrkesroll

Utbildningen ger dig allt du behöver för att vara med och utveckla framtidens IT-system. Agil Javautvecklare är en mycket eftertraktad utbildning och företagen i branschen har ett stort rekryteringsbehov av systemutvecklare med just den kompetens som utbildningen ger. Du får lära dig agila utvecklingsmetoder, jobba med moderna ramverk och plattformar samt nya populära javascriptbibliotek.

 

 

 

Preparandutbildning

Vi erbjuder också en behörighetsgivande förutbildning för att du som behöver ska kunna komplettera din behörighet. När du genomgått förutbildningen med godkänt resultat kan du antas till den ordinarie Yh-utbildningen Agil Javautvecklare. Mer info om preparandutbildning kommer när ansökan till yh-programmet öppnat.

Kunskapsprov

Mer info om kunskapsprov kommer när ansökan till yh-programmet öppnat.

 

Läs mer om Yh-utbildning här

FAQ

 

En systemutvecklare inom Java arbetar med att ta fram och utveckla data/IT-system eller delar av system. Kärnkompetensen för systemutvecklaren är programmering. Man förväntas behärska agila utvecklingsmetoder, moderna ramverk och plattformar samt nya populära javascriptbibliotek. Java finns idag på ett stort antal företag och myndigheter, och dessa behöver löpande underhåll och utveckling.

Utbildning på plats hos företag ingår, så kallat Lärande i Arbete (LIA). Här får den studerande möjlighet att applicera sina förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser med målet att få en praktisk yrkeskompetens.

Kursplanen och innehållet i utbildningen är skapat i nära samverkan med företag och andra viktiga aktörer i branschen.

 

 

KURS POÄNG
Projektledning och agila metoder 35
Databaser 25
Designmönster och arkitektur 25
DevOps 25
Enterprise Java 40
Examensarbete 25
Java programmering 40
Java Web Services 40
LIA 110
Mjukvarutestning 15
Objektorienterad programmering 20
Summa Yh-poäng 400

Utbildningen Agil Javautvecklare ger den studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser för att ta en yrkesroll som exempelvis Javautvecklare, Fullstackutvecklare eller Webbutvecklare.

Utvecklingen runt digitalisering gör att den framtida arbetsmarknaden för mjukvaruutvecklare är ljus. Nya arbetstillfällen som skapas genom digitaliseringen kommer att vara särskilt fördelaktiga för personer med högre utbildning.

Allt pekar på att efterfrågan på yrkesrollen Agil Javautvecklare kommer att fortsätta öka. Samhällstrender och teknikutveckling är stora drivkrafter.

Branschen medverkar till att ta fram utbildningen och samarbetar med Edugrade genom bland annat LIA-platser.

”Vi ser ett stort behov av framtidens .Net/Java-utvecklare som kan vara med och skapa ett Sverige i digital framkant” säger Torbjörn Bäckström på Consid.

”CGI vill plocka in juniora personer med färska kunskaper direkt från Yrkeshögskoleutbildningen” säger Sofia Lindholm på CGI.

För mer information vänligen kontakta:Jessica Niord

Utbildningsledare
jessica.niord@edu.edugrade.se
+46 79 585 54 41

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Engelska 6, Programmering 1 samt Matematik 2, Svenska/Svenska som andraspråk 1, alternativt äldre kurs i Svenska/Svenska som andraspråk A. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Studieort

Distans med fysiska träffar i Gävle

Längd

400 Yh-poäng, 2 år, 80 veckor, varav LIA 22 veckor.

Utbildningsstart

September 2023

Pris

Utbildningen är studiemedelsberättigad

Studentboende

Studentboende i Gävle
ANSÖKAN öppnar 13 feb

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse här.

Relaterat Dokument

Yh Agil Javautvecklare.pdf

Utbildningen är framtagen i samarbete med branschen, bland andra:

Relaterat