Linux DevOps Engineer – Distans

Linux DevOps Engineer – Distans

Utbildningen ger dig allt du behöver för att kunna jobba med utveckling och driftsättning av Linux-system. Linux DevOps Engineer är en unik Yh-utbildning som ger dig djup kunskap om, och en mycket eftertraktad erfarenhet av Linux-system. Du får dessutom lära dig det nya arbetssätt som rollen DevOps innebär, där du med agila metoder arbetar effektivt för att utveckla och driftsätta system.

 

Välkomstbrev – klicka här!

 

Preparandutbildning

Vi erbjuder också en behörighetsgivande förutbildning för att du som behöver ska kunna komplettera din behörighet. När du genomgått förutbildningen med godkänt resultat kan du antas till den ordinarie Yh-utbildningen Linux DevOps Engineer.

 

Kunskapsprov

Mer info om kunskapsprov kommer när ansökan till yh-programmet öppnat.

 

Läs mer om Yh-utbildning här

FAQ

 

Linux är ett växande alternativ som open source operativsystem och är starkt etablerad inom både server, IoT och mobila system. Linux är ett anpassningsbart operativsystem som kan skalas ner för att passa IoT/inbyggda-system med små systemresurser, men också skalas upp och användas för servermiljöer med hög prestanda ända upp till superdatorer. Ökning av XaaS som t.ex. IaaS (Infrastructure as a Service) har också bidragit till större användning av Linux. Sammantaget resulterar denna utveckling i ett behov av Linux-kompetens inom områden som administration, drift och systemutveckling.

Den studerande får lära sig att installera, konfigurera och implementera på ett säkert sätt i Linuxmiljö. På det följer administration och förvaltning av komplexa systemmiljöer. Utbildningen innehåller också verktyg för hantering av servrar och tjänster i moln respektive egen serverdrift, samt virtualiseringstekniker för servrar och system. Skapande av scriptprogram och databaser ingår, samt interoperabilitet mellan olika systemplattformar.

För att vara anställningsbar när utbildningen är klar arbetar den studerande ibland praktiskt i realistiska case med att designa, installera och implementera Linuxsystem utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv.

Utbildning på plats hos företag ingår, så kallat Lärande i Arbete (LIA). Här får den studerande möjlighet att applicera sina förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser med målet att få en praktisk yrkeskompetens.

Svenska är normalt undervisningsspråk i utbildningen, det vill säga föreläsningar och handledning bedrivs tills största delen på svenska. Avsteg från det kan göras vid tillfällen då vi anlitar en engelskspråkig utbildare eller föredragshållare.

 

Kursplanen och innehållet i utbildningen är skapat i nära samverkan med företag och andra viktiga aktörer i branschen.

Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigade. 

 

KURS POÄNG
Configuration management tools  20
Containerteknik 20
Databaser 20
Examensarbete 25
IT-Säkerhet 20
Kontinuerlig mjukvaruleverans 30
LIA (Lärande i arbete) 1 50
LIA (Lärande i arbete) 2 50
Linux 1 15
Linux 2  60
Nätverksteknik 25
Projektledning och agila metoder 15
Python, programmering 25
Virtualisering, virtuella system 25
Summa Yh-poäng 420

 

 

Vad kan jag jobba med?
Utbildningen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att ta en yrkesroll som administratör, specialist eller DevOps inom Linux. I yrkesrollen ansvarar man för att utveckla, felsöka och dokumentera dator­program för operativsystemet Linux och relaterade program. En DevOps jobbar med både systemutveckling och driftsättning för kontinuerlig IT-leverans.

 

Läger på arbetsmarknaden?
Branschorganisationen IT&Telekomföretagen larmar om en enorm brist på personal inom IT- och telekom­branscherna med ett bedömt rekryteringsbehov på uppemot 70 000 personer år 2022. Företag i IT-bran­schen får ofta tacka nej till uppdrag vilket påverkar Sveriges tillväxt och möjligheter till välstånd. I en undersökning på europanivå uppger närmare 90 % av företagen att rekrytering av Linuxexperter står högst på prioriteringslistan och att merparten har svårt att rekrytera tekniker med nödvändig kompetens.

 

Vilka företag anställer Linux Devops Engineer?
Linuxkompetens efterfrågas i de yrkesområden där det ingår programmering, utveckling, IT-säkerhet och systemadministration. Det ger en arbetsmarknad hos företag med IT-drift, IT-konsultföretag, industrin samt många stora myndigheter.

För mer information vänligen kontakta:Jessica Niord

Utbildningsledare
jessica.niord@edu.edugrade.se
0700-587123

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Datorteknik 1a samt Matematik 2a eller Matematik 2c. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Studieort

Distans med fysiska träffar i Kista eller Hudiksvall

Längd

420 Yh-poäng, 2 år, 84 veckor varav LIA 20 veckor.

Utbildningsstart

Håll utkik efter mer info längre fram!

Pris

Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Studentboende

hudiksvallsbostader.se
ANSÖKAN STÄNGD

Utbildningen är framtagen i samarbete med branschen, bland andra:

Relaterat