Network Engineer – Nätverksspecialist

Network Engineer – Nätverksspecialist

Bredbandsnäten i Sverige har byggts ut i hög takt de senaste åren och efterfrågan på personal med kompetens inom drift och administration av nätverk hos nätägare och tjänsteleverantörer är mycket stor. Digitaliseringen och övergången till molnbaserade tjänster driver också på behovet av kompetens inom data- och nätverkskommunikation. Det gör att efterfrågan på yrkesroller inom nätverk och nätverkssäkerhet ökar. Efter examen kan du exempelvis jobba med nätverkssäkerhet, driftsättning och administration av nätverk och servrar. Vår unika utbildning till nätverksspecialist ger dig eftertraktad kompetens inom framförallt avancerad nätverksteknik.

 

 

Preparandutbildning

Vi erbjuder också en behörighetsgivande förutbildning för att du som behöver ska kunna komplettera din behörighet. När du genomgått förutbildningen med godkänt resultat kan du antas till den ordinarie Yh-utbildningen Network Engineer – Nätverksspecialist.

 

Kunskapsprov

Mer info om kunskapsprov kommer när ansökan till yh-programmet öppnat.

 

Läs mer om Yh-utbildning här

FAQ

 

Det unika med utbildningen är bredden av kurser från avancerad nätverksteknik till drift och förvaltning. Som student får du en fördjupad kompetens inom konfigurering och felsökning av avancerade nätverksprotokoll och enheter med fokus på driftstabilitet och säkerhet.

Kurserna i avancerad nätverksteknik utgår från Cisco Academy upp till nivå CCNP och förbereder för certifieringar inom Cisco; CCNA, CCNP-Routing & Switching och CCNA-Security.

Upplägget för utbildningen baseras på 2-3 dagar/vecka i skolmiljö samt självstudier. I skolmiljö varieras utbildningen mellan föreläsningar, laborationer och projektuppgifter som utförs enskilt eller i grupp. Utbildningen utförs med stöd av en e-learning plattform. Som väletablerad Cisco Academy erbjuder Edugrade möjlighet till skarp certifiering inom Cisco i eget testcenter.

2-3 dagar lärarledd tid per vecka. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigade.

 

 

Under 83 veckor får du en bred utbildning med fokus på nätverksteknik, drift och förvaltning. I utbildningen ingår sammanlagt 21 veckors arbetsplatsförlagd utbildning, s k LIA, hos företag i branschen som ger dig chansen att stärka dina praktiska kunskaper samt skapa viktiga kontakter inför din kommande yrkeskarriär.

 

 

KURS POÄNG
Examensarbete 25
Säkerhet i nätverksinfrastruktur 25
Nätverk, säkerhet & WiFi 75
IP-nät, administration och drift 25
Kund- och ärendehantering   15
LIA 105
Nätverksinfrastruktur 1, Routing & switching 40
Nätverksinfrastruktur Advanced Routing  40
Projektledning, ITIL & PM3 20
IoT - nätverksuppkopplade enheter 20
Programmering i Python 25
Summa Yh-poäng 415

 

Vad kan jag jobba med?

 

Efter utbildningen kan du jobba som nätverksingenjör, nätverkstekniker, nätverksspecialist, nätdriftstekniker, kommunikationstekniker eller systemförvaltare.

 

Läget på arbetsmarknaden?

Som nätverksspecialist har du mycket goda möjligheter att gå direkt ut i arbete efter avslutad utbildning. I Sverige har branschen under flera år efterfrågat en riktad Yh-utbildning då man har stora behov att rekrytera personal med kompetensen som utbildningen ger.

 

Vilka företag anställer Nätverksspecialister?

IT-driftföretag, datacenter och IT-driftavdelningar har stora behov av kompetens för sin nät- och systemdrift. Även nätägare, tjänsteleverantörer och installationsbolag är möjliga arbetsgivare.

För mer information vänligen kontakta:Lillemor Larsson

Utbildningsledare
lillemor.larsson@edugrade.se
+46 73 092 38 14

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen kräver särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Dator- och nätverksteknik, 100p, svenska/svenska som andraspråk 1, alternativt äldre kurs i svenska/svenska som andraspråk A.

Studieort

Gävle, Hudiksvall och Örnsköldsvik

Längd

415 YH-poäng, 2 år, 83 veckor varav LIA 21 veckor.

Utbildningsstart

September 2023

Pris

Kursen är studiemedelsberättigad.

Studentboende

Studentboende i Hudiksvall
Studentboende i Sandviken
Studentboende i Örnsköldsvik
ANSÖKAN öppnar 13 feb

Relaterat Dokument

Yh Network Engineer

Relaterat