Preparandutbildning online, Dator- & nätverksteknik

Preparandutbildning online, Dator- & nätverksteknik

Förutbildningens mål

En behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan syftar till att ge dig som studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen, utöver den grundläggande behörigheten. När du genomgått förutbildningen med godkänt resultat är du behörig till den ordinarie utbildningen Network Engineer – Nätverksspecialist.

 

Dator- och nätverksteknik  

Undervisningen kommer att ske online, vilket betyder att vi inte kommer att ha några fysiska träffar. Lektionerna kommer att sändas i realtid följande tider:
Måndag- fredag: 08.30 – 15.00

  

Undervisningen ger dig förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos datorer, dator- och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk.
 • Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i dator- och kommunikationssystem.
 • Förmåga att använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt att dokumentera ditt arbete.

 

Förutbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs online. Utbildningen är praktiskt inriktad och en utvecklingsmiljö tillhandahålls där du får möjlighet att jobba med laborationer online. Utbildningen omfattar 5 dagar och innehåller lektioner och grupparbeten. Examination sker genom tentamen.


Utbildningens innehåll
 

Utbildningens innehåll är detsamma som innehållet i den gymnasiala kursen Dator- och nätverksteknik 100p. Undervisningen i kursen behandlar följande:

 • Hård- och mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering och uppgradering av datorer och datorsystem.
 • Lokala nätverk, uppbyggnad och arbetssätt.
 • Protokoll för dataöverföring via nätverk.
 • Olika processortyper och deras användningsområden.
 • Vanliga operativsystem och deras egenskaper.
 • Prestanda för olika datalagringmedia. Lagring av data på optiska medier.
 • Begreppen switchning och routning.
 • Begreppet virtuella nät.
 • Interna och externa bussar, deras användningsområden och prestanda.
 • Säkerhetskopiering och virusskydd.
 • Installation av kringutrustning och uppgradering av drivrutiner.
 • Installation och underhåll av lokal skrivare.
 • Konfigurering av grafikkort.
 • Datorns start- och bootsekvenser samt inställning och uppgradering av dess BIOS (Basic Input/Output System) eller firmware.
 • Kontroll och optimering av datorers och datorsystems prestanda och funktion.
 • Felsökning i datorer och datorsystem.

 

Undervisningen i förutbildningen är upplagt med en teorigenomgång för varje avsnitt följt av laborationer.

 

För mer information vänligen kontakta:Natalie Mattsson

Utbildningsledare
natalie.mattsson@edugrade.se
+46 734 12 92 12

Studieort

Online

Längd

5 dagar

Utbildningsstart

30 maj 2022

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse här.

Relaterat

Network Engineer – Nätverksspecialist