Preparandutbildning online, Datorteknik 1A

Preparandutbildning online, Datorteknik 1A

Förutbildningens mål

En behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan syftar till att ge dig som studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen, utöver den grundläggande behörigheten. När du genomgått förutbildningen med godkänt resultat kan du antas till de ordinarie utbildningarna IT-Säkerhetstekniker, Microsoft Azure Cloud Advizer och Linux DevOps Engineer.

 

Datorteknik 1A  

Måndag - torsdag kl. 08.30 – 15.00

  

Undervisningen ger dig förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos datorer, dator- och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk.
 • Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i dator- och kommunikationssystem.
 • Förmåga att använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt att dokumentera ditt arbete.

 

Förutbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs online. Utbildningen är praktiskt inriktad och en utvecklingsmiljö tillhandahålls där du får möjlighet att jobba med laborationer online. Utbildningen omfattar 5 dagar och innehåller lektioner och grupparbeten. Examination sker genom tentamen. 


Utbildningens innehåll
 

Utbildningens innehåll är detsamma som innehållet i den gymnasiala kursen Datorteknik 1a. Undervisningen i kursen behandlar följande:

 • Datorsystems uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar.
 • Grunderna i OSI-modellen (Open Systems Interconnection) och gällande standarder för datorkommunikation.
 • Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter.
 • Enklare rit- och simuleringsprogram.
 • Begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering.
 • Fältbussars användning inom till exempel industri-, el- och andra teknikområden.
 • Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd.
 • ESD-säker hantering av mikroprocessorer och minnen (Electro Static Discharge).
 • Planering, montering, konfigurering samt driftsättning av datorsystem för något av användningsområdena mätning, styrning, övervakning eller dokumentation.
 • Installation och konfigurering av applikationsprogram.
 • Installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk.
 • Installation av skrivare och andra enheter i nätverk.

 

Undervisningen i förutbildningen är upplagt med en teorigenomgång för varje avsnitt följt av laborationer.

 

För mer information vänligen kontakta:Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87

Studieort

Online

Längd

4 dagar

Utbildningsstart

30 maj 2022

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse här.

Relaterat

IT-Säkerhetstekniker/Etisk hackare

Linux DevOps Engineer – Distans

Microsoft Azure Cloud Advisor