Preparandutbildning online, Programmering 1

Preparandutbildning online, Programmering 1

Förutbildningens mål

En preparandutbildning syftar till att ge dig som studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen, utöver den grundläggande behörigheten. Om du genomgått förutbildningen med godkänt resultat blir du behörig till den ordinarie utbildningen Agil Javautvecklare och Systemutvecklare .NET med AI-kompetens.

 

Vem kan gå utbildningen?

För att få möjlighet att gå preparandutbildningen måste det finnas en inlämnad ansökan till den ordinarie utbildningen som behörigheten syftar till. Dessutom måste övriga särskilda behörigheter vara uppfyllda, dvs den sökande måste ha behörighet i Matematik 2 och Engelska 6 för att få gå preparandutbildningen i Programmering 1.

 

Programmering 1
Ti – Fr kl. 09.00 – 15.00 

 

Förutbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs online. Utbildningen är praktiskt inriktad och en utvecklingsmiljö tillhandahålls där du får möjlighet att jobba med programmeringsövningar. Utbildningen omfattar 5 dagar och innehåller lektioner och övningar. Examination sker genom webbaserat kunskapsprov.

 

Utbildningens innehåll

Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll:

 • Grundläggande programmering i ett eller flera programspråk varav minst ett av språken är textbaserat
 • Programmeringens möjligheter och begränsningar utifrån datorns funktionssätt.
 • Strukturerat arbetssätt för problemlösning och programmering
 • Grundläggande kontrollstrukturer, konstruktioner och datatyper.
 • Grundläggande datastrukturer och algoritmer
 • Arbetsmetoder för förebyggande av programmeringsfel, testning, felsökning och rättning av kod.
 • Gränssnitt för interaktion mellan program och användare.

 

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Att redogöra för vad ett programspråk är.
 • Att känna till och kunna redogöra för olika vanliga datatyper och strukturer
 • Att grundläggande förklara till olika arbetsmetoder för att förebygga programmeringsfel, testar för dem, söka efter fel och rätta felaktig kod.
 • Att grundläggande förklara var en algoritm är.
 • Att förklara somliga möjligheter och begränsningar som finns utifrån datorns funktionssätt

 

Efter genomförd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Skapa enklare applikationer som nyttjar ett textbaserat gränssnitt mellan applikationen och användaren.

 

För mer information vänligen kontakta:Jessica Niord

Utbildningsledare
jessica.niord@edu.edugrade.se
0700-587123

Studieort

Online

Längd

4 dagar

Utbildningsstart

7 juni 2022

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse här.

Relaterat

Agil Javautvecklare – Distans

Systemutvecklare.NET med AI-kompetens