Fibertekniker med inriktning mastteknik/mobilnät

Fibertekniker med inriktning mastteknik/mobilnät

Fibertekniker med inriktning mastteknik/mobilnät är en nyckelkompetens i bredbandsnäten och en hett eftertraktad yrkesgrupp på arbetsmarknaden.

Viktigt att veta innan du skickar in din ansökan »

 

Terminstider 2024 -2025 Poäng
2024-08-26 - 2025-01-10 100
2025-01-13 - 2025-06-20 115
Totalt 215

 

Läs mer om Yh-utbildning här

 

 

Utbildningen bygger på vår välrenommerade Yh-utbildning för fibertekniker, nu kompletterad med ingående kurser för arbete i mast och mobilnät. Kombinationen av kurser inom både fiber, fastighetsnät och mobilnät gör utbildningen unik och möter den stora efterfrågan på kompetenta tekniker inom telekom som finns idag och i framtiden. Utbildningen är förberedande inför viktiga branschcertifikat som Certifierad fibertekniker och Behörig Installatör fastighetsnät.

Utbildningen genomförs 4-5 dagar/vecka på plats i våra lokaler. Utbildningen varierar föreläsningar med praktiska övningar, enskilt eller i grupp. Med en examen från utbildningen kommer du ha strålande möjligheter till jobb och lång karriär i telekombranschen. Studierna är på heltid och studiemedelsberättigade.

 

Under 43 veckor får du en ingående utbildning inom fiber, mobilnät och fastighetsnät. Utbildningen har stort fokus på praktisk övning i verklighetsnära utbildningsmiljö. Genomgående är att du får lära dig utföra ditt arbete på ett säkert och kvalitetsmässigt sätt. Du får mycket goda förberedelser inför examination enligt etablerade personcertifieringar inom fiber och fastighetsnät. Du får även full behörighet att utföra arbete i mast via mastcertifikat enligt AFS 2000:.6

Utbildningen innehåller sammanlagt 18 veckors arbetsplatsförlagd utbildning, s k LIA, hos företag i branschen som ger dig chansen att stärka dina praktiska kunskaper samt skapa viktiga kontakter inför din kommande yrkeskarriär.

 

 

KURS POÄNG
Introduktion telekommunikation 5
Installationsteknik 1 25
Fastighetsnät 5
LIA 1 (lärande i arbete) 30
Installationsteknik 2 25
Fiberoptisk mätteknik 10
Dokumentation 10
Praktiskt prov 5
Kvalitetssäkring                      5
Felavhjälpning och skydd av nät 5
Mobilnät och mastteknik 15
Examensarbete 15
LIA 2 (lärande i arbete) 60
Summa Yh-poäng 215

 

 

 

Vad kan jag jobba med?

Efter genomförd utbildning har du god kunskap för att jobba som tekniker inom fiber, mobilnät och fastighetsnät. I takt med att du lär dig yrket och samlar på dig erfarenhet har du bra förutsättningar för att utvecklas vidare i andra roller, så som projektering, projektledning eller besiktning av bredbandsnät.

 

Vilka företag anställer Fibertekniker?

Installationsbolag, entreprenörer och nätägare är de stora arbetsgivarna i branschen. Variationen på möjliga arbetsgivare
är stor, från mindre och lokala aktörer till större aktörer som kan vara både rikstäckande och internationella.

 

Läget på arbetsmarknaden?

I takt med att kraven på mängden data som överförs i våra bredbandsnät ständigt ökar, ställs större krav på bredbandsnätens prestanda och kapacitet. Det gäller våra fibernät, mobilnät och fastighetsnät.

Tekniker som har rätt kompetens inom installation och service av bredbandsnäten kommer efterfrågas lika länge som vi har behov av en bredbandsuppkoppling, dvs så långt vi kan se in i framtiden. Efterfrågan på utbildade fibertekniker är konstant hög samtidigt som pågående 5G uppgradering av våra mobilnät gör att det är mycket stor brist på tekniker som har kompetens inom mastteknik och arbete i mobilnät. Till det kommer ökade prestandakrav i fastighetsnät vilket lett till att branschen efterfrågar högre kompetens och krav på certifiering. Utbildningen ger dig som studerande ingående kunskaper i samtliga tre teknikområden vilket är hett eftertraktat av arbetsgivarna.

Andelen kvinnor i yrket är relativt låg, något som branschen eftersträvar att ändra på.

 

För mer information vänligen kontakta:Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Studieort

Hudiksvall

Längd

215 Yh-poäng, 1 år, 43 veckor varav LIA 18 veckor.

Utbildningsstart

26 augusti 2024

Ansökningstid

Ansökan är öppen för sen anmälan!

Pris

Kursen är studiemedelsberättigad.

Studentboende

Studentboende i Hudiksvall
Ansökan här!

Relaterat Dokument

Yh Fibertekniker

Utbildningen är framtagen i samarbete med branschen, bland andra:

Relaterat