Fibertekniker

Fibertekniker – ett framtidsyrke i Sverige och utomlands

Utbilda dig till Fibertekniker – en hett eftertraktad yrkesgrupp på arbetsmarknaden.

 

Läs mer om Yh-utbildning här

FAQ

 

Utbildningen är Sveriges mest erkända för fibertekniker och från hösten 2021 är den utvecklad med nya kurser inom effektiv felavhjälpning och 5G/Smart City. Med ett mycket gott rykte i hela branschen är efterfrågan på utexaminerade studenter konstant hög och utbildningen ger värdefulla kunskaper för att snabbt komma in i yrkesrollen.

Utbildningen utgår från Sveriges två dominerande standarder; Robust Fiber och Telia/Skanova. Upplägget för utbildningen baseras på 2-5 dagar/vecka på plats samt självstudier. Utbildningen varieras med föreläsningar, laborationer och projektuppgifter som utförs enskilt eller i grupp.

Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigade.

 

Under 44 veckor får du en bred utbildning med stort fokus på installationsteknik, förläggningsteknik, mätteknik. Utbildningen ger dig också grundläggande kunskaper inom dokumentation och projektledning. Från hösten 2021 med nya kurser inom effektiv felavhjälpning och 5G/Smart City. 

I utbildningen ingår provskrivning för Robust Fiber Anläggning samt övning i ingående moment för Certifierad Fibertekniker (CFT) enligt Robust Fiber.

Utbildningen innehåller sammanlagt 18 veckors arbetsplatsförlagd utbildning, s k LIA, hos företag i branschen som ger dig chansen att stärka dina praktiska kunskaper samt skapa viktiga kontakter inför din kommande yrkeskarriär

 

 

KURS POÄNG
Dokumentation 15
Examensarbete 15
Fastighetsnät 5
Felavhjälpning ach skydd av nät 5
Fiberoptisk installationsteknik 25
Fiberoptisk mätteknik 20
Fiberteknik och kabelkunskap 5
Förläggning, kanalisationsteknik 10
Installationsteknik, accessnät                      15
LIA 1 (Lärande i arbete) 30
LIA 2 (Lärande i arbete) 60
Nästa generation fibernät, 5G/smart City 5
Projektledning och kvalitetssäkring 10
Summa Yh-poäng 220

 

 

 

Vad kan jag jobba med?

Du jobbar huvudsakligen med installation och felavhjälpning i fibernät. Arbetsuppgifterna är praktiskt inriktade där du både jobbar självständigt och som en del av ett team. I din vardag kommer du att ha mycket kontakt med andra människor och arbetet sker både ute och inomhus. Arbetet innebär att vara metodisk och noggrann för att säkerställa kvalitet och robusta fibernät som ska fungera under många år framöver. Fler och fler kvinnor söker sig till yrket, något som hela branschen välkomnar. 

Utbildningen ger dig mycket goda karriärmöjligheter i takt med att du skaffar dig erfarenhet av yrket och branschen.

 

Läget på arbetsmarknaden?

Efterfrågan på utbildade fibertekniker är hög och i över 20 års tid har studenterna från vår utbildning gått rakt ut i arbete. Med en stor bas av utbyggda fibernät blir det allt viktigare att ha kunskaper i effektivt underhåll och felavhjälpning och med kommande utrullning av 5 G och Smart City har vi utvecklat utbildningen för att stärka våra studenters konkurrenskraft på arbetsmarknaden ytterligare. Lockas du av spännande arbete utomlands är möjligheterna mycket stora, då många länder främst i Europa nu ökar sin bredbandsutbyggnad via fiber. 

Med en examen som Fibertekniker från Edugrade har du en eftertraktad kompetens både i Sverige och internationellt.

 

Vilka företag anställer Fibertekniker?

Installationsbolag, entreprenörer och nätägare är de stora arbetsgivarna i branschen. Variationen på möjliga arbetsgivare är stor, från mindre och lokala till större och rikstäckande aktörer.

 

För mer information vänligen kontakta:Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87

Så här tycker studenterna

5,5

Snittbetyg 5,5 av 6

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Ett godkänt färgseendetest (Ishihara-testet) är ett behörighetskrav, det kan du göra hos optiker eller skolhälsan.

Studieort

Hudiksvall

Längd

220 Yh-poäng, 1 år, 44 veckor varav LIA 18 veckor.

Utbildningsstart

Augusti 2023

Pris

Kursen är studiemedelsberättigad.

Studentboende

Studentboende i Hudiksvall
Ansökan öppnar 13 feb

Relaterat Dokument

Yh Fibertekniker

Utbildningen är framtagen i samarbete med branschen, bland andra:

Relaterat