Uppdragsutbildningar

Installation

Kvalitet och effektivitet i fiberprojekt är starkt beroende av kunskapsnivå och yrkesskicklighet hos de som utför installationerna i nätet. Nyckeln till att hålla budget och tidsplan i ett projekt är att göra rätt från början och att förstå hur varje arbetsmoment påverkar hela byggkedjan.
Våra kurser kombinerar teori med praktiska övningar och är helt oberoende av tillverkare av produkter och utrustning. Läs mer i vår broschyr.

Fiberteknisk grundkurs

dB-mätning

Kundinstallation

Preparandkurs inför CFT teoriprov

OTDR-mätning

Fördjupningskurs mätteknik

Preparandkurs inför CFT teori och praktik

Förberedande kurs Utbildningsbevis terminering

Fiberskarv, 2 dagar

Sambyggnad

Introduktion Fiber, 5 dagar

Utbildning för arbete i mast och mobilnät

Preparandkurs Behörig Installatör Fastighetsnät

Projektledning och kvalitetssäkring

Kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad utbyggnad av FTTx-nät är en komplex uppgift med många arbetsmoment och flera yrkesgrupper involverade. För att bygga ett stabilt och driftsäkert nät krävs att de som utför arbeten i projektet har rätt kompetens och förstår hur alla moment i byggkedjan påverkar varandra. Vi erbjuder utbildning och support för alla involverade i projektet. Läs mer i vår broschyr.

Upphandling av fibernät

Kvalitetssäkring

Projektledning fiberprojekt