Uppdragsutbildningar

Installation

Kvalitet och effektivitet i fiberprojekt är starkt beroende av kunskapsnivå och yrkesskicklighet hos de som utför installationerna i nätet. Nyckeln till att hålla budget och tidsplan i ett projekt är att göra rätt från början och att förstå hur varje arbetsmoment påverkar hela byggkedjan.
Våra kurser kombinerar teori med praktiska övningar och är helt oberoende av tillverkare av produkter och utrustning.

Fiberteknisk grundkurs

Preparandkurs inför CFT teori och praktik

Preparandkurs inför CFT teoriprov

Kundinstallation

Mätteknik fiber

OTDR-mätning

dB-mätning

Sambyggnad

Utbildning för arbete i mast och mobilnät

Preparandkurs Behörig Installatör Fastighetsnät

Genomförande av fiberprojekt

Kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad utbyggnad av FTTx-nät är en komplex uppgift med många arbetsmoment och flera yrkesgrupper involverade. För att bygga ett stabilt och driftsäkert nät krävs att de som utför arbeten i projektet har rätt kompetens och förstår hur alla moment i byggkedjan påverkar varandra. Vi erbjuder utbildning och support för alla involverade i projektet.

Upphandling av fibernät

Kvalitetssäkring

Projektledning fiberprojekt

Robust Fiber för projektörer