Fördjupningskurs mätteknik

Beskrivning

OTDR-instrumentet är det vanligaste mätinstrumentet i samband med byggnad, underhåll och drift av optiska fibernät. Det är mångsidigt och lätt att använda.

Längd

3 dagar

Utbildningsbevis

Ja

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Relaterat Dokument


Kursblad fördjupningskurs mätteknik

Fördjupningskurs mätteknik

OTDR-instrumentet är det vanligaste mätinstrumentet i samband med byggnad, underhåll och drift av optiska fibernät Det är mångsidigt och lätt att använda. Instrumentet ger användaren detaljerad information om fibernätet. Ett annat vanligt förekommande instrument vid mätning av fiberlänkar är stabiliserad ljuskälla och effektmätare. Tillsammans täcker dessa instrument normalt det mätbehov som finns i ett fiberoptiskt nät.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som kommer att komma i kontakt med mätning av optisk fiber i samband med installation och underhåll i fiberoptiska nät, i laboratoriemiljö eller i andra sammanhang.

 

Förkunskaper

Introduktion till optisk fiberteknik eller motsvarande.

 

Mål

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs behärska mätning och felsökning med OTDR, kunna tolka och analysera kurvor och mätresultat, samt inmätning av system och optiska fiberlänkar med hjälp av stabiliserad ljuskälla och effektmätare. Kursdeltagaren skall vidare kunna dokumentera erhållna mätresultat.

  

Kursinnehåll

  • Fiberteori
  • Hur en OTDR är uppbyggd och fungerar
  • Att mäta transmissionsdämpning, skarvdämpning och längd
  • Att analysera mätkurvor
  • Att med hjälp av OTDR lokalisera fel i fiberlänkar, t ex avgrävningar
  • Dokumentation av fiberlänkar och nät
  • OTDR-instrumentets varierande användningsområden, dess möjligheter och begränsningar
  • Begrepp som dB och dBm
  • Att mäta in fiberlänkar med hjälp av stabiliserad ljuskälla och effektmätare

  

Utbildningsbevis

Utfärdas efter genomförd kurs.

 

Vid frågor

Kontakta oss på info@edugrade.se


För mer information vänligen kontakta:



Erik de Pablos

Sälj & affärsutvecklare
erik.depablos@edugrade.se
+46 703 72 98 61

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig när nästa tillfälle planeras

Relaterat

Fiberteknisk grundkurs

dB-mätning

Kundinstallation

Preparandkurs inför CFT teoriprov

OTDR-mätning

Preparandkurs inför CFT teori och praktik