Kundinstallation

Beskrivning

Kursen är anpassad för dig som arbetar med kundinstallationer inom Fiber Till Hemmet.

Längd

3 dagar

Utbildningsbevis

Ja

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Relaterat Dokument


Kursblad kundinstallation

Kundinstallation

Kursen är anpassad för dig som arbetar med kundinstallationer inom Fiber Till Hemmet. Kursen inriktar sig på arbetsmomenten från FOS till kund inklusive effektmätning av kundfiber. Kursen går igenom duktskarvning, fiberblåsning, fibersvetsning, arbete i FOS, montering av utrustning inne hos kund och effektmätning.

Kursen ger nödvändiga kunskaper för kundinstallation och kvalitetsverifiering av installerad kundfiber. 

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

 

Kursinnehåll 

Kursen innehåller både teoriundervisning och praktiska moment för; 

  • Hantering och skarvning av singeldukt
  • Fiber och svetsteori
  • Svetsning av singelfiber i fiberuttag och kassett
  • Arbete i ODF
  • Blåsning av kundfiber och nanokabel
  • Projektering av kundinstallation
  • Håltagning, klamring och montering av utrustning
  • Effektmätning med ljuskälla och effektmätare

Utbildningen genomförs på de vanligast förekommande fabrikaten på marknaden.

 

 

Kursintyg

Utfärdas efter genomförd kurs.

  

Vid frågor 

Kontakta oss på info@edugrade.se


För mer information vänligen kontakta:Margareta Irhagen

Projektledare
margareta.irhagen@edugrade.se
+46 70 215 18 40

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig när nästa tillfälle planeras

Relaterat

Fibertekniker grundkurs

dB-mätning

Preparandkurs inför CFT teoriprov