Mätteknik fiber

Beskrivning

Den här kursen är för dig som mäter och felsöker i fibernät och behöver fördjupade kunskaper inom mätteknik för fiber.

Längd

2 dagar

Utbildningsbevis

Ja

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Relaterat Dokument


Kursblad-Mätteknik fiber.pdf

Mätteknik fiber

Kursen omfattar mätning och felsökning med OTDR inklusive tolkning och analys av mätkurvor och mätresultat.  Du lär dig även inmätning av system och optiska fiberlänkar med hjälp av stabiliserad ljuskälla och effektmätare samt hur dokumentation av mätresultat går till. 

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som kommer att komma i kontakt med mätning av optisk fiber i samband med installation och underhåll i fiberoptiska nät, i laboratoriemiljö eller i andra sammanhang.

 

Förkunskaper

Introduktion till optisk fiberteknik eller motsvarande.

 

Mål

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs behärska mätning och felsökning med OTDR, kunna tolka och analysera kurvor och mätresultat, samt inmätning av system och optiska fiberlänkar med hjälp av stabiliserad ljuskälla och effektmätare. Kursdeltagaren skall vidare kunna dokumentera erhållna mätresultat.

  

Kursinnehåll

  • Fiberteori
  • Hur en OTDR är uppbyggd och fungerar
  • Att mäta transmissionsdämpning, skarvdämpning och längd
  • Att analysera mätkurvor
  • Att med hjälp av OTDR lokalisera fel i fiberlänkar, t ex avgrävningar
  • Dokumentation av fiberlänkar och nät
  • OTDR-instrumentets varierande användningsområden, dess möjligheter och begränsningar
  • Begrepp som dB och dBm
  • Att mäta in fiberlänkar med hjälp av stabiliserad ljuskälla och effektmätare

  

Utbildningsbevis

Utfärdas efter genomförd kurs.

 


För mer information vänligen kontakta:Erik de Pablos

Sälj & affärsutvecklare
erik.depablos@edugrade.se
+46 703 72 98 61

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig när nästa tillfälle planeras

Relaterat

Fiberteknisk grundkurs

dB-mätning

Kundinstallation

Preparandkurs inför CFT teoriprov

OTDR-mätning

Preparandkurs inför CFT teori och praktik