OTDR-mätning

Beskrivning

Mätning med OTDR är ett vedertaget sätt att verifiera kvalitet och felsöka fiberoptiska installationer och fibernät.

Längd

1 dag

Utbildningsbevis

Ja

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Relaterat Dokument


Kursblad OTDR-mätning

OTDR-mätning

Mätning med OTDR är ett vedertaget sätt att verifiera kvalitet och felsöka fiberoptiska installationer och fibernät. Genom OTDR-mätning får du reda på fiberdämpning/km och dämpningen i varje fibersvetsskarv och kontakt. Mätning med OTDR är ett krav som del i slutmätning/leveransmätning och en förutsättning för effektiv felsökning i fibernätet.

Kursen ger grundläggande kunskap och förståelse om OTDR-mätning, analys av mätkurvor och vilka faktorer som påverkar mätresultatet. Utbildningen går även  igenom hur OTDR-mätning används för felsökning i nätet.

 

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om fiber är en fördel men inte ett krav.

  

Kursinnehåll

Kursen innehåller både teoriundervisning och praktiska moment för;

  • Grundläggande fiberteori
  • Grundläggande mätteori
  • Funktion OTDR
  • Praktisk OTDR-mätning
  • Analys av mätresultat
  • Felsökning

Utbildningen genomförs på de vanligast förekommande fabrikaten på marknaden.

 

Kursintyg

Utfärdas efter genomförd kurs.

 

Vid frågor

Kontakta oss på info@edugrade.se


För mer information vänligen kontakta:Margareta Irhagen

Projektledare
margareta.irhagen@edugrade.se
+46 70 215 18 40

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig när nästa tillfälle planeras

Relaterat

Fibertekniker grundkurs

dB-mätning

Kundinstallation

Preparandkurs inför CFT teoriprov

Fördjupningskurs mätteknik

Preparandkurs inför CFT teori och praktik