Containerteknik, 20 Yh-poäng – Fristående kurs

Containerteknik, 20 Yh-poäng – Fristående kurs

Containerteknik nämns ofta som nästa generation av virtualisering. Syftet med kursen är att gå igenom de vanligaste varianterna och leverantörer av containerteknik samt att ge praktisk kunskap och erfarenhet av containers jämfört med traditionell teknik.

Efter kursen kan du redogöra för skillnader mellan containers och sedvanlig virtualiseringsteknik samt de olika varianternas fördelar och nackdelar. Du kan skapa containers, hantera dessa med vanliga och nyttiga kommandon samt arbeta med konfigurering och optimering.

 

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Containers vs. sedvanlig virtualisering
  • Olika leverantörer av containerteknik
  • Skapa containers på olika sätt
  • Hantering avapplikationsservrar i containers
  • Driftsättning av containers lokalt och i molntjänster
  • Design och dokumentation av systemlösningar med containers och andra leveransformer
  • Avancerade miljöer med flera containers
  • Versioner och arbetsflöden via publika tjänster
  • Containers för att genomföra systemtester och acceptanstester

 

Utbildningsintyg

Utfärdas efter genomförd kurs med betygen G eller VG

 

För mer information vänligen kontakta:Martin Sidorson

Utbildningsledare
martin.sidorson@edugrade.se
+46 70 214 95 18

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Datorteknik 1A. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förkunskaper inom Linux-system på en grundläggande nivå är en förutsättning för att tillgodogöra sig kursen.

Längd

4 veckor, 20 Yh-poäng

Kursstart

4 november 2019

Ansökningstid

senast 1 november 2019

Relaterat Dokument

containerteknik-20yh

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig inför kursstarten.

Jag samtycker till att Edugrade samlar in och lagrar mina uppgifter från detta formulär

Relaterat

Systemingenjör Linux