Enterprise stack, 30 Yh-poäng – Fristående kurs

Enterprise stack, 30 Yh-poäng – Fristående kurs

Kursen behandlar begreppet Enterprise Stack i sammanhanget Linux, där Linux är ett starkt alternativ för så kallade Enterprise-applikationer. Dessa system är ofta komplexa med många komponenter som hanterar olika delar av applikationerna som datalagring, integration, last, säkerhet och presentation.

Kursen ger dig kunskaper om Linux som en enterprise applikationsserver och vilka system som kan användas för att bygga upp en sådan miljö. Du får lära dig applikationsservrar som Tomcat och JBoss, Apache webbserver med flera. Kursen omfattar också installation och konfigurering av någon av de vanligaste databaserna, till exempel MySQL.

 

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Begreppet Enterprise stack
  • Installation och konfigurering av olika applikationsservrar, till exempel Tomcat och JBoss
  • Installation och konfigurering av MySQL eller annan vanlig databasmotor
  • Integration och/eller interaktion mellan servrar och serverkomponenter i komplexa systemmiljöer
  • Design och implementering av en komplett avancerad systemmiljö, med Enterprise-applikationer, utifrån kravspecifikation
  • Felsökning och felavhjälpning i befintligt systemlandskap
  • Administrativa- och förvaltningsplaner för komplexa miljöer i aktuell systemmiljö

 

Utbildningsintyg

Utfärdas efter genomförd kurs med betygen G eller VG

 

För mer information vänligen kontakta:Martin Sidorson

Utbildningsledare
martin.sidorson@edugrade.se
+46 70 214 95 18

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Datorteknik 1A. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förkunskaper inom Linux-system på en grundläggande nivå är en förutsättning för att tillgodogöra sig kursen.

Längd

6 veckor, 30 Yh-poäng

Kursstart

2 december 2019

Ansökningstid

senast 29 november 2019

Relaterat Dokument

enterprise-stack-30yh

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig inför kursstarten.

Jag samtycker till att Edugrade samlar in och lagrar mina uppgifter från detta formulär

Relaterat

Systemingenjör Linux