Entreprenadjuridik, ekonomi, 20 Yh-poäng – Fristående kurs

Entreprenadjuridik, ekonomi, 20 Yh-poäng – Fristående kurs

Genom kursen lär sig den studerande om affärsförhållanden och olika roller inom entreprenadbranschen. I kursen ingår även kunskaper kring regelverk, förordningar och tillståndsgivning. Vidare lär sig den studerande om företagsekonomi inom entreprenadbranschen samt om kontrakt, offerter och upphandlingsunderlag.

 

Kursinnehåll

 • De regelverk, förordningar och tillståndsgivning som gäller för entreprenadverksamhet. Särskilt AB04/07, ABT06, TA-planer, Säkerhet på väg samt BAS-U och BAS-P
 • Vad som karaktäriserar beställar-, utförar-, entreprenörs- och konsultrollerna med utgångspunkt i ekonomiska och sociala förhållanden
 • De affärsförhållanden som gäller för entreprenadbranschen
 • Företagsekonomi inom FTTX-branchen
 • Innehåll och strukturer för offerter, kontrakt och förfrågningsunderlag
 • Strategier i samband med kontraktsbrott, undermåligt utfört arbete och hur man agerar förebyggande för undvikande av olycksfall och hur man handskas med inträffade olycksfall
 • Hantera tillståndsfrågor och upprätta legala dokument avseende markavtal, servitut och kontrakt
 • Tolka offerter, kontrakt och upprätta upphandlingsunderlag
 • Hantera avvikelser, exempelvis kontraktsbrott och undermåligt utfört arbete
 • Ta strategiska beslut kring val av uppdrag och utformning av kontrakt
 • Förståelse för affärsförhållanden i entreprenadbranschen

 

Utbildningsintyg

Utbildningsintyg utfärdas efter genomförd kurs med betygen G eller VG

Läs mer om Yh-utbildning här 

 

För mer information vänligen kontakta:Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodo­göra sig utbildningen. Intyg på normalt färgseende krävs.

Längd

4 veckor, 20 Yh-poäng. Studierna bedrivs på helfart med 2–3 fysiska träffar varje vecka, självstudier 2–3 dagar i veckan.

Kursstart

17 februari 2020

Ansökningstid

Ansökningar behandlas löpande fram till kursstart.

Relaterat Dokument

entreprenadjuridik-ekonomi-20yh-p

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig inför kursstarten.

Jag samtycker till att Edugrade samlar in och lagrar mina uppgifter från detta formulär

Relaterat