Fiberoptiska tillämpningar, 35 Yh-poäng – Fristående kurs

Fiberoptiska tillämpningar, 35 Yh-poäng – Fristående kurs

Kursen ger förståelse för den teoretiska grunden för fiberoptisk teknik. Hur en glasfiber kan leda ljus och grundläggande begrepp som dämpning, dispersion, reflektion, refraktion, spridning. Hur fiberns transmissionsegenskaper påverkas av yttre miljö, vad optisk fiber består av, och hur den tillverkas. Vidare om fiberns begränsningar i fråga om mekanisk och kemisk stress, om vikten av korrekt hantering och skydd. Den studerande får tillämpa fiberkunskaperna självständigt i installations- och förläggningsarbete i realistisk miljö. Slutligen får deltagaren kontrollmäta och felsöka i egenhändigt uppbyggda nät och dokumentera resultat.

 

Kursinnehåll

 

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Fiberns materialegenskaper och tillverkningssätt
 • Fiber- och kabel-typer och deras respektive egenskaper och konstruktion
 • Aktuella branschstandarder
 • Fiberns betydelse i en total bredbandsinfrastruktur
 • Vanligen förekommande instrument, kontakttyper
 • Branschspecifika komponenter som kablar, boxar, don o.s.v.
 • Skarvning av optisk fiber genom svetsning
 • Sköta och underhålla svetsar och kapar inkl. tillbehör
 • Utföra mätning av fiber
 • Beräkna dämpning i fiber
 • Använda förekommande metoder för förläggning och underhåll av kabel och instrument/maskiner

 

Utbildningsintyg

Utbildningsintyg utfärdas efter genomförd kurs med betygen G eller VG

Läs mer om Yh-utbildning här

 

För mer information vänligen kontakta:Martin Sidorson

Utbildningsledare
martin.sidorson@edugrade.se
+46 70 214 95 18

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Dator- och nätverksteknik. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Längd

7 veckor, 35 Yh-poäng.

Kursstart

23 mars 2020

Ansökningstid

Ansökningar behandlas löpande fram till kursstart.

Relaterat Dokument

fiberoptiska-tillämpningar-35yh-p-edugrade_originalMR.pdf

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig inför kursstarten.

Jag samtycker till att Edugrade samlar in och lagrar mina uppgifter från detta formulär

Relaterat

Stadsnätsingenjör