Nätdesign, 25 Yh-poäng – Fristående kurs

Nätdesign, 25 Yh-poäng – Fristående kurs

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna redogöra för topologier för informationsöverföring i nationella, regionala, ortssammanbindande, områdes- och anslutningsnät, om nät och noders uppbyggnad, möjligheter och begränsningar.
Vidare att ha insikt i de olika nätens betydelse för och påverkan på övrig infrastruktur, möjligheter till regional och lokal utveckling, framtida hållbar utveckling samt nationella, regionala och kommunhuvudnoder.

 

Kursinnehåll

 • Robust fiber, personcertifikat anläggning
 • Skanovas anvisningar FiA
 • FTTH, matningsnät, stamnät, accessnät
 • Uppbyggnad av förfrågningsunderlag för accessnätsbyggnad
 • Standarder: svensk standard, EBR, del om samförläggning i KJ 41
 • Skillnaden på olika nätdefinitioner
 • Designregler
 • Tillståndshantering och de tillstånd som behövs i de olika fiberprojekten samt tillståndsgivare för dessa
 • Kvalitét, kontroll, besiktning
 • Tolka förfrågningsunderlag för accessnätsbyggnad
 • Designa nät i enlighet med Skanovas FiA-anvisningar och designa nät i enlighet med Robust fibers krav
 • Skapa grov kalkyl samt tidplan
 • I designarbetet tillämpa de allmänna föreskrifter (AF) samt objektbeskrivning
 • Redogjort översiktligt för skillnaderna mellan Skanovas FiA och Robust fiber
 • Gjort utförlig kostnadsberäkning på ett FTTH projekt

 

Utbildningsintyg

Utbildningsintyg utfärdas efter genomförd kurs med betygen G eller VG

Läs mer om Yh-utbildning här

 

För mer information vänligen kontakta:Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodo­göra sig utbildningen. Intyg på normalt färgseende krävs.

Längd

5 veckor, 25 Yh-poäng. Studierna bedrivs på helfart med 2–3 fysiska träffar varje vecka självstudier 2–3 dagar i veckan.

Kursstart

12 februari 2020

Ansökningstid

Ansökningar behandlas löpande fram till kursstart.

Relaterat Dokument

natdesign-25yh-p

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig inför kursstarten.

Jag samtycker till att Edugrade samlar in och lagrar mina uppgifter från detta formulär

Relaterat