Projektering och slutdokumentation, 30 Yh-poäng – Fristående kurs

Projektering och slutdokumentation, 30 Yh-poäng – Fristående kurs

Den studerande ska med stöd av övningar med nätkartor, scheman, listor etc. och annan dokumentation i ett dokumentationssystem kunna producera nätkartor, skarvplaner och andra projektdokument. Vidare ha kunskap om hur ett projekt genomförs steg för steg från start till mål (förfrågningsunderlag till slutdokumentation).

 

Kursinnehåll

 • Lagar och förordningar inom området
 • Standarder inom området
 • Ansökan om tillstånd, TRV Trafikverket, LST Länsstyrelsen
 • Vikten av att dokumentera gjorda jobb och vikten av att dokumentera mätvärden
 • Kostnadsberäkningar för projekt
 • Konsekvenser av kvalitetsbrister
 • Produktkunskap om de nödvändigaste produkter som ingår vid projektering av nät
 • Robust fiberdokumentation och robust fiberbesiktning
 • Tolka och utföra dokumentation enligt olika standarder
 • Följa skriftliga anvisningar. Följa planritningar. Planera och dimensionera
 • Agera entreprenöriellt, och alltid se till kundens bästa
 • Kommunicera problem och resultat på ett lättillgängligt och förståeligt sätt mellan projektbeställare och projektutförare
 • Se samband mellan beställar- och leverantörsled
 • Utföra tydlig projektering samt slutdokumentation
 • Hitta lösningar vid uppkomna problem i projekteringsfasen

Studierna bedrivs på helfart med 2–3 fysiska träffar varje vecka självstudier 2–3 dagar i veckan.

 

Utbildningsintyg

Utbildningsintyg utfärdas efter genomförd kurs med betygen G eller VG

 

För mer information vänligen kontakta:Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodo­göra sig utbildningen. Intyg på normalt färgseende krävs.

Längd

6 veckor, 30 Yh-poäng

Kursstart

7 januari 2020

Ansökningstid

Ansökningar behandlas löpande fram till kursstart.

Relaterat Dokument

projektering-slutdokumentation-30yh-p

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig inför kursstarten.

Jag samtycker till att Edugrade samlar in och lagrar mina uppgifter från detta formulär

Relaterat