Python programmering, 25 Yh-poäng – Fristående kurs

Python programmering, 25 Yh poäng – Fristående kurs

Kursen ger en förståelse för hur Python med, sin enkla syntax och struktur, kan användas för att utföra administrativa uppgifter i ett Linux-system. Kursen behandlar även python för batchvis eller automatisk hantering av data.

Kursen ger dig kunskaper i programmeringsspråket Python. Du lär dig skriva program och utnyttja sockets för kommunikation över både det lokala nätverket och internet. Du får också lära dig hur Python kan användas för analys av loggar genom parsing av text, vilket kan automatiseras och användas för att generera larm eller rapporter.

 

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Pythons syntax och struktur
  • Pythons system för att skapa och använda bibliotek och paket
  • Sockets för nätverkskommunikation
  • Filer och program med Python
  • Effektiv kodning m h a sockets
  • Återanvändningsbara moduler
  • Felhantering i programkod
  • Tillämpning av Python för att utföra komplexa uppgifter i ett Linux-system.
  • Avancerad och automatiserad analys av loggar och utfallsberoende

 

Utbildningsintyg

Utfärdas efter genomförd kurs med betygen G eller VG

 

För mer information vänligen kontakta:Martin Sidorson

Utbildningsledare
martin.sidorson@edugrade.se
+46 70 214 95 18

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Datorteknik 1A. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förkunskaper inom Linux-system på en grundläggande nivå är en förutsättning för att tillgodogöra sig kursen.

Längd

5 veckor, 25 Yh-poäng

Kursstart

30 september 2019

Ansökningstid

senast 27 september 2019

Relaterat Dokument

python-programmering-25yh

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig inför kursstarten.

Jag samtycker till att Edugrade samlar in och lagrar mina uppgifter från detta formulär

Relaterat

Systemingenjör Linux