IT-Säkerhetstekniker/Etisk hackare

IT-Säkerhetstekniker/Etisk hackare

Vill du vara med och bidra till ett bättre och tryggare samhälle i den digitala omställningen? Frågan om IT- och informationssäkerhet blir allt viktigare och cyberattacker är ett av de största hoten mot vårt digitaliserade samhälle. Utbildningen ger dig vad du behöver för att gå direkt ut i arbete i en spännande bransch med många olika arbetsuppgifter inom IT-säkerhet.

 

 

Terminstider Poäng
2023.09.04 - 2024.01.12 95
2024.01.15 - 2024.07.05 125
2024.08.05 - 2025.01.10 115
2025.01.13 - 2025.06.06 105
Totalt 440

 

Dator för dina studier:

Du behöver en egen bärbar dator med lägst prestanda:

CPU>=1.6 GHz, 4 eller fler kärnor, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 10

Du behöver också en fungerande kamera till din dator.

 

Preparandutbildning

Vi erbjuder också en behörighetsgivande förutbildning för att du som behöver ska kunna komplettera din behörighet. När du genomgått förutbildningen med godkänt resultat kan du antas till den ordinarie Yh-utbildningen IT-Säkerhetstekniker.

Du behöver först göra en ansökan till utbildningen för att få erbjudande om att gå Preparandutbildningen.

Kunskapsprov

Saknar du de betyg som krävs för att bli behörig till yrkeshögskolan så kan du anmäla dig till behörighetstester i några av de ämnen som krävs för att bli behörig.

Ämnen du kan göra test i :

  • Programmering 1
  • Datorteknik 1a
  • Dator- & nätverksteknik 1

Anmäl till kunskapsprov här.

 

 

Läs mer om Yh-utbildning här

FAQ

 

Utbildningen tar upp aktuella säkerhetsproblem och risker i moderna nätverk samt hur man förebygger och åtgärdar dessa. Du får lära dig hur man minimerar intrångsrisker i datasystem, trådlösa samt trådburna nätverk och molnbaserade lösningar. Du får agera angripare – d v s bryta dig in på ett nätverk för att få en förståelse för hur du ska skydda det aktuella nätverket mot angrepp.

Utbildningen förbereder för certifieringar såsom EC Councils ”Certified Ethical Hacker”, CompTIA Security+ samt Ciscos certifieringar CCNA. Edugrade erbjuder möjlighet till skarp certifiering i eget testcenter.

Upplägget för utbildningen baseras på 2-3 dagars undervisning i veckan samt självstudier. Utbildaren kommer till största delen att finnas på plats i Hudiksvall och därifrån sända till våra lokaler i Gävle, det går också att delta via teams. Vid examinerande moment tex tentamen och laborationer är det obligatorisk närvaro på den studieort man tillhör. Lektionerna spelas in och kommer att vara tillgängliga att se vid senare tillfälle. I undervisningen varvas föreläsningar, laborationer och projektuppgifter som utförs enskilt och i grupp. Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigade.

 

Under 88 veckor får du en bred utbildning inom säkerhet med stort fokus på IT-teknik och IT-säkerhet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du under 4 veckor får fördjupa dig i valfritt ämne med koppling till IT-säkerhet.

I utbildningen ingår sammanlagt 22 veckors arbetsplats­förlagd utbildning, s k LIA, hos företag i branschen som ger dig chansen att stärka dina praktiska kunskaper samt skapa viktiga kontakter inför din kommande yrkeskarriär.

 

 

 

 

Infrastruktur grund 1, Nätverkets grunder 25 
Infrastruktur grund 2, Nätverk, säkerhet och WiFi 25
Infrastruktur grund, 3 Nätverk, Säkerhet och Automation 25
Linux Systemadministration 25
Projektledning och ITIL 15
Nätverkssäkerhet grund 25
Administrering Windows Server 20
Pythonprogrammering 25
Vitruella system 20
Nätverkssäkerhet, Molnsäkerhet 15
Datorsäkerhet 1: Linux Hardening 20
Datorsäkerhet 2: Windows Hardening 20
Nätverkssäkerhet, Etisk hackning 25
Nätverkssäkerhet, Penetrationstestning av nätverk 25
LIA (Lärande i Arbete) 110
Examensarbete 20
Summa Yh-poäng 440

 

Vad kan jag jobba med?

Du jobbar huvudsakligen som säkerhetstekniker, IT-säkerhetsanalytiker eller säkerhetskonsult på företag eller statliga myndigheter. Utbildningen ger dig mycket goda karriärmöjligheter i takt med att du skaffar dig erfarenhet av yrket och branschen.

  

Vilka företag anställer IT-tekniker?

IT-relaterade hot är ett stort och växande problem där datorintrång, virus och trojaner kan innebära enorma kostnader för företag och organisationer. Både stora och små företag anlitar idag säkerhetsexperter för att kontrollera och säkra sina interna IT-system. Bland de större arbetsgivarna finns företag och myndigheter som Trafikverket, Telia Company, ATEA, GDM, Försäkringskassan och Orange Cyberdefense.

Erik Boson på IT-konsultföretaget Nordlo menar att IT-säkerhet och digitalisering är de två största marknadstrenderna just nu och det ställer höga krav på kunskaper inom nätverk och molnleveranser. Företaget har ett tätt samarbete med Edugrade och planerar att anställa flera säkerhetstekniker de närmaste åren

  

Läget på arbetsmarknaden?

Branschorganisationen TechSverige larmar om en enorm brist på kompetens inom IT-branschen som skulle behöva rekrytera uppemot 70 000 personer. Företag i IT-branschen får ofta tacka nej till uppdrag vilket påverkar Sveriges tillväxt och möjligheter till välstånd. Enligt rapporten IT-Radar är IT-säkerhet fortsatt starkt prioriterat. Rapporten pekar på att enbart 14% av svenska företag befinner sig på en tillräckligt hög säkerhetsmognad för att möta dagens hotbild.

För mer information vänligen kontakta:Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87

Så här tycker studenterna

4,4

Snittbetyg 4,4 av 6

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen kräver särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Datorteknik 1A.

Studieort

Hudiksvall (huvudort), Gävle (satellitort)

Längd

440 Yh-poäng, 2 år, 88 veckor varav LIA 22 veckor.

Utbildningsstart

4 september 2023

Pris

Kursen är studiemedelsberättigad.

Studentboende

Studentboende i Hudiksvall
Studentboende i Gävle


Hudiksvall/Gävle Ansökan stängd

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse här.

Relaterat Dokument

YH Säkerhetstekniker

Utbildningen är framtagen i samarbete med branschen, bland andra:

Relaterat