IT-Säkerhetstekniker/Etisk hackare

IT-Säkerhetstekniker/Etisk hackare

För dig som vill bli expert på nätsäkerhet

Utbildningen erbjuder en kursmix som sammantaget täcker upp hela det kunskapsområde du behöver behärska för direkt övergång från studier till arbete i en spännande och motiverande arbetsmiljö inom IT-säkerhet. Du kommer att ha god kompetens för arbete inom närliggande teknikområden som bland annat nätdrift, administration av nät och virtualisering.

 

Just nu söker vi LIA-platser för våra studerande. Ta chansen och lär känna en Yh-studerande som är specialiserad på nätsäkerhet. Dela gärna vidare i ditt nätverk eller kontakta anette.johansson@edugrade.se.

 

 

Preparandutbildning

Vi erbjuder också en behörighetsgivande förutbildning för att du som behöver ska kunna komplettera din behörighet. När du genomgått förutbildningen med godkänt resultat kan du antas till den ordinarie Yh-utbildningen IT-Säkerhetstekniker.

 

Kunskapsprov

Mer info om kunskapsprov kommer när ansökan till yh-programmet öppnat.

 

 

Läs mer om Yh-utbildning här

FAQ

 

Utbildningen omfattar aktuella säkerhetsproblem och risker i moderna nätverk samt hur man förebygger och åtgärdar dessa. Du får lära dig hur man minimerar intrångsrisker i datasystem, trådlösa samt trådburna nätverk och molnbaserade lösningar. Vidare träning i att agera som angripare – d v s bryta dig in på ett nätverk och vilka strategier du kan använda dig av för att skydda det aktuella nätverket mot angrepp.

Utbildningen förbereder för certifieringar såsom EC Councils ”Certified Ethical Hacker”, CompTIA Security+ samt Ciscos certifieringar CCNA och CCNA Security. Edugrade erbjuder möjlighet till skarp certifiering i eget testcenter.

Upplägget för utbildningen baseras på 2-3 dagar/ vecka i skolmiljö samt självstudier. I skolmiljö varieras utbildningen mellan föreläsningar, laborationer och projektuppgifter som utförs enskilt eller i grupp. Vi använder oss bl a av Ciscos officiella e-learningmaterial där dina studieresultat dokumenteras via kapiteltester och andra prov. Utbildningsplattformen ger utbildaren möjlighet att följa din utveckling och kontinuerligt ge återkoppling på studieresultat.

2-3 dagar lärarledd tid per vecka. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigade.

 

Under 88 veckor får du en bred utbildning inom säkerhet med stort fokus på IT-teknik och IT-säkerhet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du under 4 veckor får fördjupa dig i valfritt ämne med koppling till IT-säkerhet.

I utbildningen ingår sammanlagt 22 veckors arbetsplatsförlagd utbildning, s k LIA, hos företag i branschen som ger dig chansen att stärka dina praktiska kunskaper samt skapa viktiga kontakter inför din kommande yrkeskarriär.

 

 

KURS POÄNG
Administering Windows Server 2012  20 
Datorsäkerhet 1: Linux Hardening 20
Datorsäkerhet 2: Windows Hardening 20
Examensarbete 20
LIA (Lärande i Arbete) 1 55
LIA (Lärande i Arbete) 2 55
Linux Systemadministration 25
Nätverkssäkerhet, Grundkurs 25
Nätverkssäkerhet, Etisk hacking 25
Nätverkssäkerhet, Penetrationstestning av Nätverk 25
Nätverkssäkerhet, Molnsäkerhet 15
Infrastruktur grund, Säkerhet och WiFi 75
Programmering i Python 25
Projektledning och ITIL 15
Virtuella system 20
Summa Yh-poäng 440

 

Vad kan jag jobba med?

Du jobbar huvudsakligen som säkerhetstekniker, säkerhetsspecialist eller säkerhetskonsult på företag eller statliga myndigheter. Utbildningen ger dig mycket goda karriärmöjligheter i takt med att du skaffar dig erfarenhet av yrket och branschen.

  

Vilka företag anställer IT-tekniker?

IT-relaterade hot är idag ett av de största hoten mot företagen där datorintrång, virus och trojaner kan innebära enorma kostnader. Både stora och små företag anlitar idag säkerhetsexperter för att kontrollera och härda sina interna IT-system. Bland de större arbetsgivarna finns bland andra företag och myndigheter som Trafikverket, Telia Company, ATEA, GDM, Försäkringskassan, KnowIT Secure och IP-Only.

  

Läget på arbetsmarkanden?

Branschorganisationen IT & Telekomföretagen larmar om en enorm brist på personal inom IT- och telekombranscherna med ett bedömt rekryteringsbehov på uppemot 70 000 personer år 2022 i Sverige. Företag i IT-branschen får ofta tacka nej till uppdrag vilket påverkar Sveriges tillväxt och möjligheter till välstånd.

På EU-nivå förväntas behovet av säkerhetstekniker öka med ca 100 % fram till år 2020.

För mer information vänligen kontakta:Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87

Så här tycker studenterna

4,4

Snittbetyg 4,4 av 6

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen kräver särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Datorteknik 1A, Svenska/Svenska som andraspråk 1, alternativt äldre kurs i Svenska/Svenska som andraspråk A.

Studieort

Hudiksvall (huvudort), Gävle (satellitort)

Längd

440 Yh-poäng, 2 år, 88 veckor varav LIA 22 veckor.

Utbildningsstart

September 2023

Pris

Kursen är studiemedelsberättigad.

Studentboende

Studentboende i Hudiksvall
Studentboende i Gävle


Hudiksvall/Gävle ANSÖKAN öppnar 13 feb

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse här.

Relaterat Dokument

YH Säkerhetstekniker

Utbildningen är framtagen i samarbete med branschen, bland andra:

Relaterat