Linux DevOps – Yh-kurser för yrkesverksamma

Linux DevOps – utveckla din kompetens i trendande teknik

Är du yrkesverksam inom IT-branschen och har en generell IT-kompetens i närliggande teknikområden? Kurspaketet Linux DevOps uppdaterar dig på ny teknik och du får kompetensutveckling i de områden där företagen växer och ser störst brist.

 

Läs mer om Yh-utbildning här

FAQ

 

DevOps handlar om metoder för att automatisera mjukvaruutveckling och effektivt hantera gränssnittet mellan mjukvara och den IT-miljö den körs på. Behov av en snabb och flexibel systemutveckling kräver en närmare koppling mellan utveckling av mjukvara och IT-infrastruktur och DevOps gör det möjligt med processer och ett stort utbud av verktyg och tjänster.

Containerteknik kan liknas vid nästa generations virtualiseringsteknik. Utbildningen går igenom de vanligaste varianterna och leverantörer av containerteknik samt ger den studerande praktisk kunskap och erfarenhet av containers jämfört med traditionell teknik. Utbildningen redogör för skillnaderna mellan containers och sedvanlig virtualiseringsteknik samt de olika varianternas fördelar och nackdelar. Den studerande ska kunna skapa containers, hantera dessa med vanliga och nyttiga kommandon samt arbeta med konfigurering och optimering.

Configuration management ger kunskap om viktiga verktyg för automatisering och  konfigurering av bland annat Linuxservrar. Verktygen underlättar hanteringen när hundratals till tusentals maskiner snabbt behöver genomgå förändringar avseende sin konfigurering. Den studerande får kunskap om vilka konfigureringsverktyg som finns att tillgå som Puppet, Chef, Salt och Ansible. Studenten får mer ingående kunskap om hur ett av dessa verktyg är uppbyggt och att genomföra systemkonfigurering med aktuellt verktyg.

 

Kursplanen och innehållet i utbildningen är skapat i nära samverkan med företag och andra viktiga aktörer i branschen.

KURS POÄNG
DevOps  15
Containerteknik 10
Configuration management 15
Summa Yh-poäng 40

 

 

IT & Telekomföretagen genomförde en enkät som besvarats av 212 IT-arbetsgivare just innan Corona-krisen. Enkäten frågade efter ”behovet av IT-, telekom- och annan digital spetskompetens”. IT & Telekomföretagen säger själva att ”de ökningssiffror i behovet av olika kompetenser på några års sikt inte kan anses gälla längre. Svarsbilden kan dock ge en vägledning om de relativa behoven av olika kompetenser, det vill säga vilka kompetenser som är mer eller mindre efterfrågade.

Enkätsvaren visar att den viktigaste kompetenspåverkande drivkraften fortfarande är kraven på snabb och flexibel samt skalbar leverans av IT-tjänster. Även DevOps växer kraftigt i efterfrågan. De faktorer som IT & telekomföretagen beskriver sammanfaller mycket väl inom denna utbildnings målbild för kompetens, med nyttjande av molntjänster, kontinuerlig leverans och agila arbetssätt.

Radar Group publicerar prognoser för påverkan av COVID-19. Citat från senaste prognosens inledning: ”…verksamheter nu måste dra full nytta av den besparingspotential som finns -> Utnyttja industrialiseringen av IT med dess inbyggda flexibilitet vilket påverkar CAPEX men också ökar motståndskraft mot chockeffekter -> Accelerera automatisering och digitalisering mot det nya normala…” Beroende på scenario utgår analysen från att återhämtningen börjar från kvartal 4 2020 till någon gång under 2022. För tillfället är det mest troliga scenariot att återhämtning börjar kvartal 4 2020. ”När IT mognar i det nya normala” förutspår man att nödvändiga aktiviteter är att ”accelerera automation”, ”accelerera industrialiseringen av IT”, ”accelerera digitaliseringen” samt ”utveckla innovation mot det nya normala”. De flesta av dessa områden innebär ökade behov av kompetens inom DevOps.

Målgrupp för utbildningen är befintlig personal i IT-branschen som behöver uppdateras på ny teknik och få kompetensutveckling i de områden där företagen växer och ser störst brist. Arbetslivet riskerar tappa omsättning inom teknikområdet utbildningen avser och nyrekryteringar kan inte göras i tillräcklig omfattning.

Målgruppen för utbildningen är redan yrkesverksamma i IT-branschen som har en generell IT-kompetens i närliggande teknikområden. De sökande bedöms därmed ha en god förförståelse och god möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

För mer information vänligen kontakta:Martin Sidorson

Utbildningsledare
martin.sidorson@edugrade.se
+46 70 214 95 18

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Utbildningen kräver även yrkeserfarenhet inom IT-infrastruktur i form av drift och support eller programmering under minst 1 år de senaste 5 åren, eller andra kunskaper motsvarande gymnasiets kurs Datorteknik 1a eller Programmering 1.

Studieort

Distans

Längd

40 Yh-poäng, 16 veckor, halvfart

Utbildningsstart

Kontakta Edugrade för information om ytterligare utbildningsstart

Ansökningstid

13 juli – 4 september 2020

Pris

Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Studentboende

hudiksvallsbostader.se

Ansökan

Ansökan stängd

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse här.

Relaterat Dokument

Yh Linux DevOps 40p

Relaterat