Stadsnätsingenjör

Stadsnätsingenjör

Bredbandsnäten i Sverige har byggts ut i hög takt de senaste åren och efterfrågan på personal med kompetens inom drift och administration av nätverk hos nätägare och tjänsteleverantörer är mycket stor. Vår unika utbildning till stadsnätsingenjör ger dig eftertraktad kompetens för arbete i det aktiva nätet likväl som i det passiva med fokus på avancerad nätverksteknik.

 

Preparandutbildning

Vi erbjuder också en behörighetsgivande förutbildning för att du som behöver ska kunna komplettera din behörighet. När du genomgått förutbildningen med godkänt resultat kan du antas till den ordinarie Yh-utbildningen Stadsnätsingenjör.

Preparandutbildning Stockholm
Preparandutbildning Hudiksvall

 

Läs mer om Yh-utbildning här

 

Det unika med utbildningen är bredden av kurser från avancerad nätverksteknik till drift och förvaltning samt fiberteknik. Som student får du en fördjupad kompetens inom konfigurering och felsökning av avancerade nätverksprotokoll och enheter med fokus på driftstabilitet och säkerhet.

Kurserna i avancerad nätverksteknik utgår från Cisco Academy upp till nivå CCNP och förbereder för certifieringar inom Cisco; CCNA, CCNP-Routing & Switching och CCNA-Security.

Upplägget för utbildningen baseras på 2-3 dagar/vecka i skolmiljö samt självstudier. I skolmiljö varieras utbildningen mellan föreläsningar, laborationer och projektuppgifter som utförs enskilt eller i grupp. Utbildningen utförs med stöd av en e-learning plattform. Som väletablerad Cisco Academy erbjuder Edugrade möjlighet till skarp certifiering inom Cisco i eget testcenter.

2-3 dagar lärarledd tid per vecka. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigade.

 

 

Under 83 veckor får du en bred utbildning med fokus på nätverksteknik, drift och förvaltning samt fiberteknik. I utbildningen ingår sammanlagt 21 veckors arbetsplatsförlagd utbildning, s k LIA, hos företag i branschen som ger dig chansen att stärka dina praktiska kunskaper samt skapa viktiga kontakter inför din kommande yrkeskarriär.

 

KURS POÄNG
Examensarbete 25
Felsökning i IT-infrastruktur 25
Fiberoptiska tillämpningar 35
IP-nät, administration och drift 20
IT-infrastruktur grund 20
Kund- och ärendehantering   15
LIA 1 50
LIA 2 55
Nätverksinfrastruktur 1, Routing 40
Nätverksinfrastruktur 2, Switching   35
Nätverksinfrastruktur 3, Optimering av dataflöden  30
Projektledning och entreprenörskap 15
Systemförvaltning, nätverksinfrastruktur 20
Säkerhet i nätverksinfrastruktur 30
   
Summa Yh-poäng 415

 

Vad kan jag jobba med?

Efter utbildningen kan du jobba som stadsnätsingenjör, nätdriftstekniker, nätdriftsspecialist, kommunikationstekniker eller systemförvaltare.

Utbildningen ger även grundläggande kunskaper för arbete som tekniker inom fiberutbyggnad samt drift och underhåll av fibernät.

 

Läget på arbetsmarknaden?

Som stadsnätsingenjör har du mycket goda möjligheter att gå direkt ut i arbete efter avslutad utbildning.

I Sverige har branschen under flera år efterfrågat en riktad Yh-utbildning då man har stora behov att rekrytera personal med kompetensen som utbildningen ger. Lockas du av spännande arbete utomlands är möjligheterna mycket stora då många länder i Europa nu startar sin bredbandsutbyggnad via fiber.

 

Vilka företag anställer Stadsnätsingenjörer?

Nätägare, tjänsteleverantörer, installationsbolag och konsultbolag är möjliga arbetsgivare. Exempel på större arbetsgivare är Telia, IP Only och större stadsnät samt installationsbolag som t ex Eltel Networks. Även IT-driftföretag, datacenter och större företags egna IT-driftavdelningar har stora behov av kompetens för sin nät- och systemdrift.

 

För mer information vänligen kontakta:Martin Sidorson

Utbildningsledare
martin.sidorson@edugrade.se
+46 70 214 95 18

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen kräver särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Dator- och nätverksteknik, 100p. Normalt färgseende krävs.

Studieort

Hudiksvall

Längd

415 YH-poäng, 2 år, 83 veckor varav LIA 21 veckor Höstterminen 2019-09-02 - 2020-01-10, 95 Yh-poäng Vårterminen 2020-01-13 - 2020-07-17, 135 Yh-poäng

Kursstart

September 2020

Ansökningstid

Februari - maj 2020

Pris

Kursen är studiemedelsberättigad.

Studentboende

hudiksvallsbostader.se Ansök här

Relaterat Dokument

Yh Stadsnätsingenjör

Relaterat