Systemutvecklare.NET med AI-kompetens

Systemutvecklare.NET med AI-kompetens

Utbildningen ger dig allt du behöver för att vara med och utveckla framtidens IT-system. Kunskap i programmeringsspråket C# och plattformen .NET hamnar i topp över företagens kompetensbehov inom programmeringsspråk. Systemutvecklare .NET är en mycket eftertraktad utbildning och företagen i branschen har ett stort rekryteringsbehov av just den kompetens som utbildningen ger. Du får kompetens inom det snabbväxande teknikområdet AI (Artificiell Intelligens) som tillämpas inom allt fler områden idag.

 

Preparandutbildning

Vi erbjuder också en behörighetsgivande förutbildning för att du som behöver ska kunna komplettera din behörighet. När du genomgått förutbildningen med godkänt resultat kan du antas till den ordinarie Yh-utbildningen.

 

Kunskapsprov

Mer info om kunskapsprov kommer när ansökan till yh-programmet öppnat.

Läs mer om Yh-utbildning här

FAQ

 

Att vara Systemutvecklare .Net betyder inte bara att behärska programspråket C#, utan att man även behärskar andra komponenter som ingår i en applikation och kan sammanfoga detta till en användbar lösning. Arbetsmarknaden efterfrågar personer med specifik teknisk kompetens inom Microsofts utvecklingsplattformar och molntjänster, samt kunskaper inom mer generella tekniker och metoder. Ett område som idag växer snabbt är Artificiell intelligens (AI) med områden som Maskininlärning (ML) och Deep Learning (DL). Arbetsmarknaden efterfrågar alltmer kompetens inom detta område i takt med att tekniken blir mer lättillgänglig och applicerbar i fler tillämpningsområden.

Utbildning på plats hos företag ingår, så kallat Lärande i Arbete (LIA). Här får den studerande möjlighet att applicera sina förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser med målet att få en praktisk yrkeskompetens.

Kursplanen och innehållet i utbildningen är skapat i nära samverkan med företag och andra viktiga aktörer i branschen.

 

 

KURS POÄNG
AI-komponenter och machine learning i Microsoft Azure  25
Designmönster och arkitektur 20
DevOps 20
Examensarbete 25
LIA (Lärande i Arbete) 110
Praktisk objektorienterad programmering 15
Programmering av databaser och SQL 30
Programmering med C# och .NET 45
Projektledning och agil systemutveckling med SCRUM 35
Webbapplikationer i C#, ASP.NET 50
Webbutveckling frontend med HTML5, CSS och Javascript 30
Summa Yh-poäng 405

Utbildningen Systemutvecklare .NET med AI-kompetens ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att ta en yrkesroll som exempelvis Fullstackutvecklare, Systemutvecklare eller Webbutvecklare.

Utvecklingen runt digitalisering gör att den framtida arbetsmarknaden för mjukvaruutvecklare är ljus. Nya arbetstillfällen som skapas genom digitaliseringen kommer att vara särskilt fördelaktiga för personer med högre utbildning. Allt pekar på att efterfrågan på yrkesrollen Systemutvecklare .NET kommer att fortsätta öka. Samhällstrender, automatisering och teknikutveckling är stora drivkrafter.

Branschen medverkar till att ta fram utbildningen och samarbetar med Edugrade genom bland annat LIA-platser.  I regionen finns en stark efterfrågan på alla kategorier av systemutvecklare. Företag i regionen som rekryterar .Net-utvecklare idag är bland andra Telia, Monitor ERP System, CGI, KnowIT, Tieto EVRY m.fl. Därutöver finns stora arbetsgivare inom offentlig sektor som kommuner, statliga myndigheter och Regionerna. Stora myndigheter som efterfrågar yrkesrollen är bland andra Försäkringskassan, CSN, Bolagsverket och Statens Tjänstepensionsverk (SPV).

”Det är ständig brist på .Net-utvecklare”, säger Kjell Westman på Monitor ERP System

”Ett första generationsskifte är på gång med många pensionsavgångar. Företagen köper ett antal medarbetare på övertid. Det här innebär nya möjligheter för juniora, nyutexaminerade personer.”, säger Roger Gustavsson på Softronic.

För mer information vänligen kontakta:Lillemor Larsson

Utbildningsledare
lillemor.larsson@edugrade.se
+46 73 092 38 14

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Engelska 6, Programmering 1 samt Matematik 2, Svenska/Svenska som andraspråk 1, alternativt äldre kurs i Svenska/Svenska som andraspråk A.. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Studieort

Sundsvall, Hudiksvall och Örnsköldsvik

Längd

405 Yh-poäng, 2 år, 81 veckor, varav LIA 22 veckor.

Utbildningsstart

September 2023

Pris

Utbildningen är studiemedelsberättigad

Studentboende

Studentboende i Sundsvall
Studentboende i Hudiksvall
Studentboende i Örnsköldsvik
ANSÖKAN öppnar 13 feb

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse här.

Relaterat Dokument

Yh Systemutvecklare.NET

Utbildningen är framtagen i samarbete med branschen, bland andra:

Relaterat