Cybersäkerhet enligt NIS2-direktivet: från teori till praktik (30 p)

Cybersäkerhet enligt NIS2-direktivet: från teori till praktik (30 p)

Att förstå och behärska IT-säkerhet har blivit oerhört viktigt i det moderna digitala landskapet. Yrkesverksamma som förvärvar dessa färdigheter spelar en central roll i att stärka organisationers cybersäkerhet och att möta de ökande hoten mot digitala tillgångar på ett strategiskt plan.

Branschanpassad kurs

Den här korta YH-kursen riktar sig till dig som redan är yrkesverksam. Tidigare yrkeserfarenhet inom, eller närliggande till, IT-området är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig kursen. Du behöver sedan tidigare ha en bred allmänbildning inom din yrkeskategori för att kunna förstå och nå kursens kunskapsmål.

Kursinnehåll

  • Introduktion till cybersäkerhet och NIS2:s grundprinciper
  • Fördjupning i NIS2 och tillämpning av cybersäkerhetsramverk
  • Praktisk riskhantering och incidenthantering
  • Integration, säkerhetsrevision och kunskapsdelning

Utbildningsbevis

Utfärdas efter genomförd kurs.

 

Kursens omfattning är noga avvägd för att säkerställa att deltagarna kan kombinera lärande med arbete. Detta i syfte att öka kursens tillgänglighet, främja en praktiskt grundad förståelse för kursinnehållet och möjliggöra integrering av de studerandes nya kunskaper i sina dagliga arbetsuppgifter.

Genom att ge utrymme för tillämpning och reflektion under arbetsveckan kan deltagarna maximera utbytet av utbildningen samtidigt som de bibehåller produktiviteten på sina nuvarande positioner. Denna flexibilitet främjar även en hållbar balans mellan yrkesliv och fortsatt lärande, vilket är särskilt viktigt för yrkesaktiva som vill fördjupa sina kunskaper utan att behöva avstå från sina yrkesmässiga förpliktelser.

Sammantaget är utbildningen Cybersäkerhet enligt NIS2-direktivet: från teori till praktik en investering i en svensk arbetsmarknad som strävar efter att förbli robust och motståndskraftig i en alltmer digitaliserad värld.

Kursen är strukturerad för att systematiskt bygga upp och bredda deltagarnas kunskaper och kompetenser inom NIS2-direktivet genom fyra moduler. Varje modul är designad för att successivt utöka förståelsen och färdigheterna som krävs för att effektivt hantera och efterleva direktivets krav:

Introduktion till cybersäkerhet och NIS2:s grundprinciper

Denna första modul ger deltagarna en solid grund inom cybersäkerhet och en grundläggande förståelse för hot, sårbarheter och riskhantering. Deltagarna får också en introduktion till NIS2-direktivet, dess syfte, och hur det relaterar till andra svensk och europeiska regelverk. Målet är att skapa en stabil plattform av kunskap som deltagarna kan bygga vidare på i de följande modulerna.

Fördjupning i NIS2 och tillämpning av cybersäkerhetsramverk

Här fördjupas kunskaperna om NIS2-direktivet genom att detaljerat gå igenom dess krav och mekanismer. Deltagarna introduceras även till relevanta cybersäkerhetsramverk och standarder som ISO 27001, NIST CSF och CIS CSC kontroller. Det praktiska momentet innefattar att tillämpa dessa ramverk och standarder i simulerade scenarier för att förbereda deltagarna för realistiska utmaningar.

Praktisk riskhantering och incidenthantering

Här utvecklas praktiska färdigheter inom riskhantering och incidenthantering. Deltagarna lär sig att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, hantera cybersäkerhetsincidenter och rapportera dessa enligt NIS2:s krav. Genom praktiska övningar och case-studier får deltagarna möjlighet att tillämpa sina kunskaper i en kontrollerad miljö, vilket förbereder dem för verkliga situationer.

Integration, säkerhetsrevision och kunskapsdelning

Denna modul fokuseras på integration av NIS2-kraven i den dagliga verksamheten, genomförande av säkerhetsrevisioner och hantering av försörjningskedjans cybersäkerhetsrisker. Målet är att ge deltagarna de verktyg och färdigheter som krävs för att inte bara förstå och tillämpa NIS2-direktivet.

NIS2 är ett direktiv beslutat av EU, och syftar till att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i samtliga EU-länder. Direktivet ersätter det NIS-direktiv som började gälla 2018 genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174), och ställer tydligare krav på bland annat riskanalyser och olika säkerhetsåtgärder, samt även ökade krav på ledningens deltagande i organisationens cybersäkerhetsarbete. (Källa: MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Den här kursen är en direkt respons på arbetsmarknadens akuta behov av kompetens inom direktivet NIS2 och cybersäkerhet, vilket gör den till en avgörande investering för både individer och organisationer som strävar efter att navigera i den moderna digitaliserade världens risker och möjligheter.

Kursen ger dig en stor kunskapsfördel i ditt yrke, och bidrar till att öka företagets kompetens inom NIS2-direktivet.

För mer information vänligen kontakta:Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Ett års yrkeslivserfarenhet som tjänsteman, särskilt meriterande ifall du har arbetat med beställning av IT-tjänster eller i en ledande roll.

Längd

30 p, 12 veckor på halvfart

Utbildningsstart

23 september 2024

Ansökningstid

Ansökan är öppen 1 juli – 9 augusti Ansök här

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig inför kursstarten.

Jag samtycker till att Edugrade samlar in och lagrar mina uppgifter från detta formulär

Relaterat