Etisk Hacking och Penetrationstestning (30 p)

Etisk Hacking och Penetrationstestning (30 p)

Att förstå och behärska etisk hackning och penetrationstestning har blivit oerhört viktigt i det moderna digitala landskapet. Yrkesverksamma som förvärvar dessa färdigheter spelar en central roll i att stärka organisationers cybersäkerhet och att möta de ökande hoten mot digitala tillgångar.

En kurs om avancerad nätverkssäkerhet

Denna kurs ger dig en inblick i avancerad nätverkssäkerhet med fokus på praktiska tillämpningar och expertverktyg som Kali Linux. Den sträcker sig över säkerhet på servrar & datorer, trådlös säkerhet och social engineering, vilket ger dig en bred kompetensbas.
Slutligen betonar kursen vikten av effektiv kommunikation och rapportering för att understryka resultat och rekommendationer för både tekniska och icke-tekniska intressenter.

Kursinnehåll

  • Avancerad nätverkssäkerhet
  • Expertis i Kali Linux och verktygsanvändning
  • Trådlös säkerhet
  • Förståelse för social engineering
  • Rapportering och kommunikation

Utbildningsbevis

Utfärdas efter genomförd kurs.

 

Kursens omfattning är noga avvägd för att säkerställa att deltagarna kan kombinera lärande med arbete. Detta i syfte att öka kursens tillgänglighet, främja en praktiskt grundad förståelse för kursinnehållet och möjliggöra integrering av de studerandes nya kunskaper i sina dagliga arbetsuppgifter.

Genom att ge utrymme för tillämpning och reflektion under arbetsveckan kan deltagarna maximera utbytet av utbildningen samtidigt som de bibehåller produktiviteten på sina nuvarande positioner. Denna flexibilitet främjar även en hållbar balans mellan yrkesliv och fortsatt lärande, vilket är särskilt viktigt för yrkesaktiva som vill fördjupa sina kunskaper utan att behöva avstå från sina yrkesmässiga förpliktelser.

Kursen består av följande delmoment:

  • Avancerad nätverkssäkerhet
  • Expertis i Kali Linux och verktygsanvändning
  • Trådlös säkerhet
  • Förståelse för social engineering
  • Rapportering och kommunikation

Kursen är en direkt respons på arbetsmarknadens akuta behov av kompetens inom Etisk Hacking och Penetrationstestning, vilket gör den till en avgörande investering för både individer och organisationer som strävar efter att navigera i den moderna digitaliserade världens risker och möjligheter.

Kursen ger dig en stor kunskapsfördel i ditt yrke, och bidrar till att öka företagets kompetens inom cybersäkerhet.

För mer information vänligen kontakta:Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Ett års dokumenterad yrkeslivserfarenhet (heltid) inom IT-området, och vana vid att använda Linux. Utbildningen riktar sig till personer som redan är yrkesverksamma.

Längd

30 p, 12 veckor på halvfart

Utbildningsstart

23 september 2024

Ansökningstid

Ansökan är öppen 1 juli – 9 augusti Ansök här

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig inför kursstarten.

Jag samtycker till att Edugrade samlar in och lagrar mina uppgifter från detta formulär

Relaterat