Nätverkstekniker – Nationell Yrkesutbildning

Nätverkstekniker – Nationell Yrkesutbildning

I den här utbildningen lär du dig att installera, administrera och reparera datorsystem och kommunikationsutrustning. Utbildningen öppnar dörrar till en rad olika karriärmöjligheter, till exempel Nätverkstekniker/Systemtekniker, IT-supporttekniker och IT-drifttekniker. Med fokus på praktisk kompetens och teknisk kunskap ger denna inriktning en solid grund för att trivas och lyckas inom olika områden inom IT-branschen.

Kickstarta din IT-karriär!

Vår skräddarsydda utbildning för nätverkstekniker är perfekt för dig som vill ha en smidig och snabb ingång till IT-världen. På bara fyrtio veckor får du de eftertraktade färdigheterna inom nätverksadministration som arbetsgivare efterfrågar. Beläget i centrala Stockholm erbjuder vår utbildning praktisk träning och en klar väg till anställning.

UTRUSTNING SOM BEHÖVS FÖR STUDIERNA

För att delta i utbildningen behöver du använda en vanlig dator med internetanslutning.

 

 

Vi fokuserar på praktiskt lärande genom föreläsningar och laborationer, där du får en bred förståelse för ämnet inklusive LAN/WAN-konfiguration (ställa in och organisera lokala och stora nätverk), nätverkssäkerhet och trådlösa teknologier. Dessutom lär du dig de senaste modellerna och metoderna inom nätverksdesign och förvaltning genom realistiska projekt som främjar ansvar, självständighet och samarbete.

Utbildningen är på heltid och äger rum i våra lokaler i Alvik, Stockholm. Vi mixar föreläsningar, laborationer och grupprojekt med individuella studier.

 

Under 40 veckor får du en bred utbildning med fokus på nätverksteknik, drift och förvaltning. I utbildningen ingår sammanlagt 10 veckors arbetsplatsförlagd utbildning, s k LIA, hos företag i branschen som ger dig chansen att stärka dina praktiska kunskaper samt skapa viktiga kontakter inför din kommande yrkeskarriär. 

 

Kurs

Poäng

Introduktion till Nätverksteknik

15

Nätverksmedia och Hårdvara

20

IP-adressering och Subnetting

20

Nätverkssäkerhet Grund

20

Routring och Switching

20

Trådlösa nätverk och mobila kommunikationer

15

Nätverkstjänster och applikationer

20

Projektarbete

20

LIA (lärande i arbete)

50

Summa

200

Vad kan jag jobba med?

Efter avslutad utbildning är du rustad att arbeta som nätverkstekniker, IT-supporttekniker, drifttekniker inom IT eller nätverksadministratör. Utbildningen ger dig mycket goda karriärmöjligheter i takt med att du skaffar dig erfarenhet av yrket och branschen. 

Läget på arbetsmarknaden?

Branschorganisationen IT & Telekomföretagen larmar om en enorm brist på personal inom IT- och telekombranscherna med ett bedömt rekryteringsbehov på uppemot 70 000 personer år 2024 i Sverige. Företag i IT-branschen får ofta tacka nej till uppdrag vilket påverkar Sveriges tillväxt och möjligheter till välstånd. Företagen har särskilt svårt att hitta kompetens inom nätverk och många behöver anställa framöver då stora pensionsavgångar väntar.

Vilka företag anställer Nätverkstekniker?

IT-driftföretag, datacenter och IT-driftavdelningar har stora behov av kompetens för sin nät- och systemdrift. Även nätägare, tjänsteleverantörer och installationsbolag är möjliga arbets­givare.

För mer information vänligen kontakta:Jessica Niord

Utbildningsledare
jessica.niord@edugrade.se
+46 79 585 54 41

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Du behöver vara 20 år eller äldre, samt ha godkända betyg från grundskolan, alternativt motsvarande svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet, eller någon annan omständighet som ger dig förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Du är också behörig om du är yngre än 20 år, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Studieort

Alvik, Stockholm

Längd

200 YH-poäng, 40 veckor varav LIA 10 veckor.

Utbildningsstart

23 september 2024

Ansökningstid

6 maj – 11 augusti 2024

Pris

Kursen är studiemedelsberättigad.

Studentboende

Studentboende i Alvik
Ansök här

Relaterat

Network Engineer – Nätverksspecialist