Network Engineer – Nätverksspecialist

Network Engineer – Nätverksspecialist

Bredbandsnäten i Sverige har byggts ut i hög takt de senaste åren och efterfrågan på personal med kompetens inom drift och administration av nätverk hos nätägare och tjänste­leverantörer är mycket stor. Digitali­seringen och övergången till molnbaserade tjänster driver också på behovet av kompetens inom data- och nätverkskommunikation. IT-driftföretag, datacenter och IT-driftavdelningar har stora behov av kompetens för sin nät- och systemdrift. Vår unika utbildning till nätverksspecialist ger dig eftertraktad kompetens inom framför allt avancerad nätverksteknik. 

Viktigt att veta innan du skickar in din ansökan »

  

Terminstider 2024-2026 Poäng
2024-09-02 - 2025-01-10 95
2025-01-13 - 2025-06-13 110
2025-08-18 - 2026-01-09 105
2026-01-12 - 2026-05-15 90
Totalt 400

 

UTRUSTNING SOM BEHÖVS FÖR STUDIERNA

För att delta i utbildningen behöver du använda en vanlig dator med internetanslutning och en webbkamera.

Här är våra minimirekommendationer:

  • Windows 10 eller 11
  • MacOS 12 eller senare
  • Ram minne: Minst 8 GB men gärna 16 GB eller mer.
  • HDD: Minst 256 GB (gärna SSD)
  • CPU: Minst 4 kärnor, Intel i5 / Amd Ryzen 5 eller bättre, alternativt Apple M1 eller senare.

 

Behörighetsgivande kurs

Vi erbjuder också en behörighetsgivande kurs för att du som behöver ska kunna komplettera din behörighet. När du genomgått kursen med godkänt resultat, kan du antas till den ordinarie Yh-utbildningen Network Engineer – Nätverksspecialist.

Du behöver först göra en ansökan till Yh-utbildningen för att få erbjudande om att gå den behörighetsgivande kursen.

Läs mer om kursen

 

Kunskapsprov

Saknar du betyg som krävs för att bli behörig till yrkeshögskolan, kan du anmäla dig till ett behörighetstest i det ämne som krävs för att bli behörig till den här utbildningen.

För den här utbildningen behöver du:

  • Dator- & nätverksteknik 1

Anmäl till kunskapsprov här

 

Läs mer om Yh-utbildning här

 

Det unika med utbildningen är bredden av kurser från avancerad nätverksteknik med routing, switching och uppkopplande enheter (IoT) till programmering, drift och ärendehantering. Du får en för­djupad kompetens inom konfigurering och felsökning av avancerade nätverks­protokoll och enheter med fokus på driftstabilitet och säkerhet.

Kurserna i avancerad nätverksteknik utgår från Cisco Academy upp till nivå CCNP och förbereder för certifieringar inom Cisco CCNA. Edugrade erbjuder möjlighet till skarp certifiering i eget testcenter.

Upplägget för utbildningen baseras på 2–3 dagars undervisning i veckan samt självstudier. Utbildaren kommer till största delen att finnas på plats i Hudiksvall och därifrån sända till våra lokaler i Gävle och Örnsköldsvik, det går också att delta via Teams hem­ifrån. Vid examinerande moment t ex tentamen och laborationer är det obligatorisk närvaro på den studieort man tillhör. Lektionerna spelas in och kommer att vara tillgängliga att se vid senare tillfälle.

I undervisningen varvas föreläsningar, laborationer och projekt­uppgifter som utförs enskilt eller i grupp. Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigade.

Engelska språket är ständigt förekommande i yrkesrollens utövande. Många av de facktermer som är vanligt förekommande är på engelska.

 

Under 80 veckor får du en bred utbildning med fokus på nätverksteknik, drift och förvaltning. I utbildningen ingår sammanlagt 21 veckors arbetsplatsförlagd utbildning, s k LIA, hos företag i branschen som ger dig chansen att stärka dina praktiska kunskaper samt skapa viktiga kontakter inför din kommande yrkeskarriär.

 

 

 

 

Kurs

Poäng

Infrastruktur grund 1, Nätverkets grunder

25

Infrastruktur grund 2, Nätverk, säkerhet och WiFi

25

Infrastruktur grund 3, Nätverk, Säkerhet och Automation

25

IoT - nätverksuppkopplade enheter

20

IP-nät, administration och drift

25

Kund- och ärendehantering

15

Nätverksinfrastruktur, Routing och Switching

50

Programmering i Python

25

Projektledning, ITIL och PM3

20

Säkerhet i nätverksinfrastruktur och brandväggar

25

Trådlösa nät och accesspunkter

15

LIA (lärande i arbete)

105

Examensarbete

25

Summa

400

 

Vad kan jag jobba med?

Efter utbildningen kan du jobba som nätverks­ingenjör, nätverkstekniker, nätdriftstekniker, kommunikationstekniker eller systemförvaltare. Utbildningen ger dig mycket goda karriärmöjligheter
i takt med att du skaffar dig erfarenhet av yrket och branschen.

 

Läget på arbetsmarknaden?

Branschorganisationen IT & Telekomföretagen larmar om en enorm brist på personal inom IT- och telekombranscherna med ett bedömt rekryteringsbehov på uppemot 70 000 personer år 2024 i Sverige. Företag i IT-branschen får ofta tacka nej till uppdrag vilket påverkar Sveriges tillväxt och möjligheter till välstånd. Företagen har särskilt svårt att hitta kompetens inom nätverk och många behöver anställa framöver då stora pensionsavgångar väntar.

 

Vilka företag anställer Nätverksspecialister?

IT-driftföretag, datacenter och IT-driftavdelningar har stora behov av kompetens för sin nät- och systemdrift. Även nätägare, tjänsteleverantörer och installationsbolag är möjliga arbets­givare.

För mer information vänligen kontakta:Jessica Niord

Utbildningsledare
jessica.niord@edugrade.se
+46 79 585 54 41

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen kräver särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Dator- och nätverksteknik, 100p.

Studieort

Gävle, Hudiksvall och Örnsköldsvik

Längd

400 YH-poäng, 2 år, 80 veckor varav LIA 21 veckor.

Utbildningsstart

2 september 2024

Ansökningstid

Ansökan är stängd

Pris

Kursen är studiemedelsberättigad.

Studentboende

Studentboende i Hudiksvall
Studentboende i Gävle
Studentboende i Örnsköldsvik
Ansökan är stängd

Relaterat Dokument

Yh Network Engineer

Utbildningen är framtagen i samarbete med branschen, bland andra:

Relaterat