Projektledare bredband (INSTÄLLD)

Projektledare bredband (INSTÄLLD)

Projektering och projektledning inom bredbandsutbyggnad.

Läs mer om Yh-utbildning här

FAQ

 

Utbildningen är framtagen i nära samverkan med företag och andra viktiga aktörer i branschen. Tonvikten i utbildningen ligger på projektering och projektledning där studenten också får grundläggande kunskap i fiberteknik och installationsteknik, vilket är en förutsättning för att kunna jobba som projektör eller projektledare.

Upplägget för utbildningen baseras på 2-5 dagar/vecka i skolmiljö samt självstudier. I skolmiljö varieras utbildningen mellan föreläsningar, laborationer och projektuppgifter som utförs enskilt eller i grupp. Utbildningen utförs med stöd av en e-learning plattform.

Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigade.

 

Under 51 veckor får du en bred utbildning med stort fokus på beredning, projektledning och entreprenadjuridik och naturligtvis grunderna i installation och mätteknik. I utbildningen ingår sammanlagt 17 veckors arbetsplatsförlagd utbildning, s k LIA, hos företag i branschen som ger dig chansen att stärka dina praktiska kunskaper samt skapa viktiga kontakter inför din kommande yrkeskarriär.

 

KURS POÄNG
INSTALLATIONSTEKNIK FIBER  
Fiberoptik, kabelkunskap 5
Fiberoptisk installationsteknik 15
Fiberoptisk mätteknik 5
Förläggning 10
Installation accessnät 5
LIA (Lärande i arbete) 1 20
Examensarbete 20
   
PROJEKTERING  
Introduktion, projektledare bredband 10
Nätdesign 25
Projektering och slutdokumentation 30
Nätkomponenter och metoder 10
Underhåll och skydd av nät 5
LIA (Lärande i arbete) 2 60
   
PROJEKTLEDNING  
Projektledning och kommunikation 15
Entreprenadjuridik, ekonomi 20
   
   
Summa Yh-poäng 255

 

Vad kan jag jobba med? 

Efter utbildningen kan du jobba med projektering och projektledning av bredbandsprojekt. Du kan också kombinera detta med anläggning och installationsarbete. Som projektör har du en central roll i projekten med mycket varierande arbetsuppgifter, alltifrån design av nät och val av material och förläggningsmetoder till tillståndshantering och kontakter med både myndigheter och markägare. Dina kunskaper om hur man bygger ett robust fibernät på ett tids- och kostnadseffektivt sätt är avgörande för lyckade projekt. Som projektledare ansvarar du för hela projektets genomförande och fokuserar på att projektet når sina mål med avseende på ekonomi, kvalitet och leveranstid. Social kompetens är viktig då du i din vardag kommer att ha mycket kontakt med andra människor. Utbildningen ger dig mycket goda karriärmöjligheter i takt med att du skaffar dig erfarenhet av yrket och branschen.

 

Läget på arbetsmarknaden?

Möjligheten till jobb i Sverige hos både större och mindre företag är mycket god då bristen på projektörer och projektledare är stor sedan många år tillbaka. Då Sverige är ett föregångsland på fiberutbyggnad kommer studenter från utbildningen vara mycket attraktiva för arbete utomlands av både svenska och utländska företag. Stora länder i Europa som t ex England, Tyskland och Italien ökar kraftigt sin bredbandsutbyggnad via fiber vilket gör att behovet av kompetent personal kommer vara mycket stor under många år framöver.

 

Vilka företag anställer projektledare för bredband?

Nätägare, entreprenörer och installationsbolag samt konsultbolag har stort behov av projektörer och projektledare. Bland de större arbetsgivarna finns bland andra företag som Eltel Networks, Netel, Transtema, ÅF, ICT Consulting, Telia Company och IP-Only.

För mer information vänligen kontakta:Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Normalt färgseende krävs.

Studieort

Hudiksvall

Längd

255 Yh-poäng, 1 år, 51 varav varav LIA 17 veckor Höstterminen 2019-08-26 – 2020-01-10, 100 Yh-poäng Vårterminen 2020-01-13 – 2020-08-14, 155 Yh-poäng

Kursstart

24 augusti 2020

Ansökningstid

Sen ansökan t.o.m. 14 juni

Pris

Kursen är studiemedelsberättigad.

Studentboende

hudiksvallsbostader.se Ansökning stängd

Relaterat Dokument

YH Projektledare bredband

Utbildningen är framtagen i samarbete med branschen, bland andra:

Relaterat